Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Sociaal tarief

Sociaal tarief

Sommige mensen hebben recht op een sociaal tarief of compensatie op de waterfactuur.

In bepaalde gevallen kan je een sociaal tarief krijgen voor je waterfactuur. Als je recht hebt op één van onderstaande tegemoetkomingen, past het waterbedrijf een sociaal tarief toe. Dat tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief, voor zowel het vastrecht als de variabele prijs. Je hebt recht op een sociaal tarief als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt recht op één van de volgende tegemoetkomingen:
  • de integratietegemoetkoming of de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap;
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroegere tegemoetkoming hulp aan bejaarden);
  • een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum;
  • het gewaarborgd inkomen of de inkomensgarantie voor bejaarden en oudere personen.
 • De waterfactuur staat op jouw naam, of op naam van een gezinslid dat op hetzelfde adres woont (hier gedomicilieerd).
 • je hebt op 1 januari van het kalenderjaar recht op één van bovenstaande tegemoetkomingen. Dan past het waterbedrijf voor het hele jaar het sociaal tarief toe. 

In de meeste gevallen krijg je het sociaal tarief automatisch toegekend door je waterbedrijf.

Is dat niet het geval, en denk je dat je wel in aanmerking komt omdat je aan de voorwaarden voldoet? Dan moet je het sociaal tarief zelf aanvragen bij je waterbedrijf. Daarvoor moet je het attest waaruit blijkt dat je in aanmerking komt, ten laatste op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is, opsturen naar je waterbedrijf.

Het attest wordt afgeleverd door de bevoegde instanties waarmee je het sociaal tarief kan aanvragen. Voorbeelden van de attesten:

Compensatieregeling

Het sociaal tarief kan enkel toegepast worden bij gezinnen met een waterfactuur voor één enkel gezin. Soms is er een gemeenschappelijke factuur voor verschillende gezinnen, zoals in appartementsgebouwen met een gemeenschappelijk meter.  Dan kan er geen sociaal tarief toegepast worden. Deze gezinnen ontvangen – ter vervanging – een compensatie van hun waterbedrijf.

Het bedrag van de compensatie wordt forfaitair berekend, rekening houdend met het aantal gezinsleden. Per gedomicilieerde persoon op jouw adres gaat men uit van 30 kubieke meter waterverbruik. Je krijgt een bedrag dat overeenkomt met 80% korting op dit verbruik.

Dat bedrag betaalt het waterbedrijf rechtstreeks uit aan het gezinshoofd. In deze tabel kan je nagaan over welk bedrag het gaat (kies gemeente en gezinsgrootte).

Denk je dat je wel in aanmerking komt voor een compensatie, omdat je aan de voorwaarden voldoet, maar krijg je die niet? Dan moet je de compensatie zelf aanvragen bij je waterbedrijf.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.