Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Rioolinventaris / Hoe werkt de oplaadomgeving?

Hoe werkt de oplaadomgeving?

Nadat je het AWIS samenwerkingscontract hebt ondertekend, kan je aan de slag met de oplaadomgeving van de rioolinventaris. Die bied je heel wat mogelijkheden.
  • opladen van rioleringsbestanden;
  • onmiddellijke feedback m.b.t. de datakwaliteit
  • visualiseren van de gekoppelde rioleringsnetwerken van verschillende rioolbeheerders;
  • initiëren en opvolgen van ‘conflicten’ om onderling opmerkingen op de rioolinventaris door te geven.

Bekijk alle functionaliteiten in de handleiding rioolinventaris - oplaadomgeving

Opladen van gegevens

Via de toepassing rioolinventaris is het als gegevenspartner mogelijk om de gegevens van je rioolinfrastructuur op te laden in de AWIS-databank. De opgeladen datasets worden vervolgens gevalideerd. Je kan de data van jouw organisatie (in detail) en die van andere (in minder detail) raadplegen.

Welke data?

Voor de aanlevering van deze data is er een uitwisselingsstandaard afgesproken met de sector. Die is gebaseerd op het InformatieModel Kabels en Leidingen (IMKL) dat verplicht is door het KLIP-decreet.

De omschrijving van het model vind je terug in twee documenten.

BIJLAGE 1 van contract: Aquastreng 2.1

Weergave van het UML model.

BIJLAGE 2 van contract: Schillenstructuur voor ontsluiting van gegevens

Omschrijving van alle attributen inclusief een volledig overzicht van alle keuzelijsten.

De data kan aangeleverd worden via een ZIP-bestand met daarin SHP-bestanden of een XML-bestand. De bestanden die je hiervoor nodig hebt en enkele voorbeeld bestanden vind je hieronder.

Opladen als SHP-bestanden

TEMPLATE SHP-bestanden

ZIP-bestand met daarin drie lege template SHP‑bestanden (punt, streng en installatie) in de vorm zoals het aangeleverd moet worden

VOORBEELD SHP-bestanden

Een ZIP-bestand met daarin drie SHP-bestanden (punt, streng en installatie) met dummy data ingevuld die als voorbeeld gebruikt kan worden.

Opladen als XML-bestanden

XSD-schema uitwisseling rioolinventaris

Deze schema's moet je gebruiken voor het opstellen van geldige XML’s voor aanlevering binnen de rioolinventaris.

Om de XSD-schema's vlot te kunnen openen, bewaar je ze best op dezelfde locatie. De drie bestanden zijn in dit ZIP-bestand toegevoegd.

Voorbeeld XML

ZIP-bestand met daarin een voorbeeld XML (punt, streng en installatie) met dummy data ingevuld, die als voorbeeld gebruikt kan worden.

Oplossingen zoeken voor conflicterende data

De rioolinventaris past indien mogelijk al kleine foutjes aan in de aangeleverde data. Grotere fouten worden automatisch gemeld. Via de functie ‘conflictbeheersing’ kan je in overleg gaan met een andere datapartner om een probleem op te lossen.

Bekijk hoe het in zijn werk gaat.

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.