Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Rioolinventaris / Aansluiten bij de AWIS-rioolinventaris

Aansluiten bij de AWIS-rioolinventaris

Als rioolbeheerder of lokaal bestuur kan je op eenvoudige wijze aansluiten op de AWIS-rioolinventaris.

Rioolinventaris: wie doet wat?

De nieuwe gebiedsdekkende rioolinventaris voor Vlaanderen vloeit voort uit een (interbestuurlijke) samenwerking tussen de VMM en de lokale partners, waarbij:

  • de lokale besturen en rioolbeheerders de rioolinventaris voor hun grondgebied beheren;
  • de Vlaamse Milieumaatschappij zorgt voor de grensoverschrijdende koppeling van deze netwerken van de partners tot één gebiedsdekkende referentierioolinventaris voor Vlaanderen. Grensoverschrijdend slaat zowel op de koppeling tussen netwerken van verschillende gemeenten en rioolbeheerders, als op de koppeling tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke infrastructuurdelen.

In de loop van 2017 zal de VMM de verschillende rioolbeheerders en gemeenten contacteren met de vraag om aan te sluiten bij de AWIS-rioolinventaris.

Hoe gaat dat in zijn werk?
  1. De rioolbeheerder of gegevenspartner ondertekent het contract dat de samenwerking binnen AWIS regelt
  2. De rioolbeheerder krijgt daarna automatisch de rol van ‘AWIS gegevenspartner’ en kan de nodige toegangsrechten geven aan de dataleveranciers binnen zijn organisatie.

Als je vroeger wil aansluiten bij het AWIS-initiatief en je rioleringsgegevens wilt opladen in de centrale rioleringsdatabank, neem dan contact op via .

Welke functionaliteiten biedt de rioolinventaris?

De online rioolinventaris biedt je heel wat mogelijkheden:

  • opladen van rioleringsbestanden;
  • visualiseren van de rioleringsnetwerken van verschillende rioolbeheerders;
  • initiëren en opvolgen van ‘conflicten’ om onderling opmerkingen op de rioolinventaris door te geven.

Bekijk alle functionaliteiten in de handleiding rioolinventaris oplaadomgeving.

Hoe werkt de rioolinventaris?

Via de toepassing Rioolinventaris is het als gegevenspartner mogelijk om de gegevens van je rioolinfrastructuur op te laden in de AWIS-databank. De opgeladen datasets worden vervolgens gevalideerd. Je kan de data van jouw organisatie (in detail) en die van andere (in minder detail) raadplegen.

Welke data?

Voor de aanlevering van deze data is er een uitwisselingsstandaard afgesproken met de sector. Die is gebaseerd op het InformatieModel Kabels en Leidingen (IMKL) dat verplicht is door het KLIP-decreet.

De omschrijving van het model vind je terug in twee documenten.

BIJLAGE 1 van contract: Aquastreng 2.1

Weergave van het UML model.

BIJLAGE 2 van contract: Schillenstructuur voor ontsluiting van gegevens

Omschrijving van alle attributen inclusief een volledig overzicht van alle keuzelijsten.

De data kan aangeleverd worden via een ZIP-bestand met daarin SHP-bestanden of een XML-bestand. De bestanden die je hiervoor nodig hebt en enkele voorbeeld bestanden vind je hieronder.

Opladen als SHP-bestanden

TEMPLATE SHP-bestanden

ZIP-bestand met daarin drie lege template SHP‑bestanden (punt, streng en installatie) in de vorm zoals het aangeleverd moet worden

VOORBEELD SHP-bestanden

Een ZIP-bestand met daarin drie SHP-bestanden (punt, streng en installatie) met dummy data ingevuld die als voorbeeld gebruikt kan worden.

Opladen als XML-bestanden

XSD-schema uitwisseling rioolinventaris

Deze schema's moet je gebruiken voor het opstellen van geldige XML’s voor aanlevering binnen rioolinventaris.

Om de XSD-schema's vlot te kunnen openen, bewaar je ze best op dezelfde locatie. De drie bestanden zijn in dit ZIP-bestand toegevoegd.

Voorbeeld XML

ZIP-bestand met daarin een voorbeeld XML (punt, streng en installatie) met dummy data ingevuld, die als voorbeeld gebruikt kan worden.

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

Banner afvalwaterinformatiesysteem klein

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid