Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Rioolinventaris / Aansluiten bij de AWIS-rioolinventaris

Aansluiten bij de AWIS-rioolinventaris

Als rioolbeheerder of lokaal bestuur kan je op eenvoudige wijze aansluiten op de AWIS-rioolinventaris.

Rioolinventaris: wie doet wat?

De gedetailleerde, gebiedsdekkende rioolinventaris voor Vlaanderen vloeit voort uit een (interbestuurlijke) samenwerking tussen de VMM en de lokale partners, waarbij:

 • de lokale besturen en rioolbeheerders de rioolinventaris voor hun grondgebied beheren;
 • de Vlaamse Milieumaatschappij zorgt voor de grensoverschrijdende koppeling van deze netwerken van de partners tot één gebiedsdekkende referentierioolinventaris voor Vlaanderen. Grensoverschrijdend slaat zowel op de koppeling tussen netwerken van verschillende gemeenten en rioolbeheerders, als op de koppeling tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke infrastructuurdelen.

De VMM contacteert (sinds 2017) de verschillende rioolbeheerders en gemeenten met de vraag om aan te sluiten bij de AWIS-rioolinventaris.

Besteed je als gemeente het gegevensbeheer van rioolinventaris uit aan een externe partij? Dan zal het die externe partij zijn die gecontacteerd wordt door de VMM. De externe partij moet dan in naam van de gemeente optreden als gegevenspartner. Als gemeente heb je een basistoegang tot de rioolinventaris ‘referentieomgeving’ om de riooldata van jouw gemeente te kunnen raadplegen. De lokale beheerder van de gemeente kan hiervoor rechten geven aan de medewerkers van de gemeente.

Hoe kan je aansluiten bij de AWIS-rioolinventaris?

Je bent gegevensbeheerder van je rioolinventaris
 1. De rioolbeheerder of gegevenspartner ondertekent het contract dat de samenwerking binnen AWIS regelt
 2. De rioolbeheerder krijgt daarna automatisch de rol van ‘AWIS gegevenspartner’ en kan de nodige toegangsrechten geven aan de dataleveranciers binnen zijn organisatie.

Als je vroeger wil aansluiten bij het AWIS-initiatief en je rioleringsgegevens wilt opladen in de centrale rioleringsdatabank, neem dan contact op via .

Je hebt het gegevensbeheer van je rioolinventaris uitbesteed
 1. De rioolbeheerder zal in naam van de gemeente optreden als gegevenspartner.
 2. Wil je de infrastructuurgegevens van jouw gemeente raadplegen? Gemeenten hebben standaard toegang tot rioolinventaris referentieomgeving. De lokale beheerder van je gemeente kan het gebruikersrecht 'Rioolinventaris(AWIS)' en de bijhorende rollen geven.

Welke functionaliteiten biedt de rioolinventaris?

De online rioolinventaris biedt je heel wat mogelijkheden voor het opladen van data:

 • opladen van rioleringsbestanden, inclusief automatische koppeling van extra info;
 • visualiseren van de rioleringsnetwerken van verschillende rioolbeheerders;
 • initiëren en opvolgen van ‘conflicten’ om onderling opmerkingen op de rioolinventaris door te geven;
 • tracing op rioolnetwerk en waterlopennetwerk;
 • vuilvrachtberekening;
 • visualisatie en melding van knelpunten in het netwerk.

Bekijk alle functionaliteiten in de handleiding rioolinventaris oplaadomgeving.

In de referentieomgeving van de rioolinventaris kan je de gevalideerde infrastructuurdata raadplegen.

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.