Vlaanderen.be www.vmm.be

Release notes

Overzicht van de gerealiseerde functionaliteiten, bug fixes en geplande releases voor de AWIS rioolinventaris.

Huidige release V2 - 25/10/2017

Nieuwe functionaliteiten

Referentieomgeving

 • Thema’s en eigen data toevoegen
 • Meldingen in de referentieomgeving
 • Gegevens stromen door naar referentielaag
 • Meetlat op kaart

Oplaadomgeving

 • Koppelen adres, VHA, IBA, … (incl. validatie)
 • Meldingen zichtbaar bij opvragen van detailinfo
 • Aanleveringsgebiedsgrenzen zichtbaar bij zoomen naar aanleveringsgebied
 • Opladen van data mogelijk in grotere buffer rond aanleveringsgebied
 • Automatische validatie bij update van externe bronnen (vb. VHA, …).
Bug fixes
 • Eerste verbeteringen aanleveringsgebieden
 • Status niet meer verplicht bij installaties, opladen van installaties mogelijk
 • Aanpassing xsd voor het opladen via xml (projectinfo en installaties)
 • Je blijft langer aangemeld na 1 maal inloggen
 • Verbeterde netwerkvalidatie
Gekende problemen
 • Aanleveringsgebieden moeten nog verder afgestemd worden op detail data (lopende)

Versie V1 - 31/05/2017

 • Referentieomgeving opzet en principes
 • Oplaadomgeving: extra validatieregels (o.a. netwerkvalidatie tussen gegevenspartners)

Versie V0 - 31/12/2016

 • Oplaadomgeving: automatische validatie en communicatie met andere gegevenspartners

Geplande release V3

Referentieomgeving

 • Tracing van het riool- en waterlopennetwerk
 • Vuilvracht berekening
 • Tools op kaart

Oplaadomgeving

 • Berekende velden

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

Banner afvalwaterinformatiesysteem klein

Snel naar
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid