Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Rioolinventaris / Waarom een rioolinventaris?

Waarom een rioolinventaris?

Voor een lokaal bestuur is het belangrijk om een goed zicht te hebben op het eigen rioolstelsel. Dat kan via een rioolinventaris. De VMM verzamelt al die rioolinformatie in een gebiedsdekkende Vlaamse rioolinventaris.

Een rioolinventaris biedt een lokaal bestuur of rioolbeheerder twee grote voordelen:

 1. het laat toe om het rioolbeheer en de ontwikkeling van het rioolstelsel planmatig en dus kostenbesparend aan te pakken;
 2. het voorkomen van graafschade wordt eenvoudiger. Een detailinventaris laat planaanvragers voor graafwerken in het kader van het KLIP toe om veiliger te werken.

Werken aan een Vlaamse rioolinventaris

Een rioolinventaris is ook belangrijk voor de Vlaamse overheid. Daarom bouwt de VMM, in samenspraak met  gemeenten en rioolbeheerders, een gebiedsdekkende rioolinventaris voor Vlaanderen.

Die informatie zal een belangrijke hoeksteen vormen voor het beleid m.b.t. de planmatige uitbouw van de rioolinfrastructuur en om de opvolging van het beheer te kunnen verbeteren. 

De Vlaamse rioolinventaris ondersteunt heel wat processen:

 • de opmaak van investeringsprogramma’s voor sanering van afvalwater (OP, GIP);
 • vergunningsverlening bij de lozing van afvalwater;
 • waterkwaliteitsmodellering : berekenen van impact van maatregelen, kwantificering van de vuilvracht die geloosd wordt de waterloop, ... ; 
 • overstromingsproblematiek : verwevenheid van de watersystemen (afvalwater en oppervlaktewater);
 • ….

Wat zijn de voordelen van het opladen in de AWIS-rioolinventaris?

Het inladen van de eigen rioleringsgegevens in de centrale Vlaamse rioolinventaris biedt aan lokale besturen en rioolbeheerders heel wat voordelen:

 1. Ze krijgen een beter zicht op hun eigen netwerk; de geconnecteerde netwerken van andere rioolbeheerders; en het bovengemeentelijke netwerk.
 2. De informatie wordt verrijkt met informatie over vuilvrachten (huishoudelijk en industrieel).
 3. De databank biedt ook een ‘tracing’ functionaliteit aan, die toelaat op elk punt in het netwerk stroomop- en stroomafwaarts te volgen en vuilvrachtberekeningen te doen.

 4. De VMM valideert alle data die door de rioolbeheerders worden aangeleverd, en zorgt op die manier voor een kwaliteitscontrole van de aangeleverde data.

 5. In de toekomst zullen projectaanvragen (subsidies en optimalisatieprogramma) geëvalueerd worden op basis van de informatie in de rioleringsdatabank.

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.