Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Rioolinventaris / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

FAQ's over de AWIS rioolinventaris.

Handleidingen

Oplaadomgeving

Hoe geef ik iemand van mijn organisatie of gemeente toegang tot de rioolinventaris oplaadomgeving?

Als de lokale beheerder kan je het gebruikersrecht “Rioolinventaris (VMM)” en de bijhorende rollen toekennen. Meer informatie over hoe de lokale beheerder deze aanpassingen kan doen vind je via https://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer#5.

Hoe meld ik een gemeentelijk project aan VMM zodat ik het kan gebruiken bij mijn upload?

Je vult in je oplaadbestand (SHP of XML) het nieuwe projectnummer in. Omdat het project nog niet gekend is bij VMM, krijg je een ophefbare fout. Vraag de opheffing aan en geef minstens de opleveringsdatum van het project mee. De VMM zal vervolgens het project toevoegen in de centrale projectopvolgingstabel en de fout opheffen. Hiervan krijg je in de toepassing en via e-mail een melding. Vanaf dan kan het project ook bij andere strengen en punten gebruikt worden.

Hoe kan ik een conflict oplossen van iemand binnen mijn organisatie die afwezig is?

Voor conflicten gerelateerd aan meldingen uit de automatische validatie wordt het conflict toegekend aan degene die het laatst dat aanleveringsgebied heeft opgeladen. Door het gebied opnieuw op te laden, wordt het dus automatisch aan jou toegekend, waardoor je het kan behandelen.

Conflicten aangemaakt op een object blijven altijd gekoppeld aan de melder. Is je collega voor langere tijd afwezig en wens je toch wijzigingen door te voeren? Contacteer dan het AWIS-team. 

Referentieomgeving

Hoe geef ik iemand van mijn organisatie of gemeente toegang tot de Rioolinventaris referentieomgeving?

Als gemeente krijg je standaard rechten voor de referentieomgeving. De lokale beheerder van je gemeente kan in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid zelf de toegang voor collega’s regelen. Daarvoor ken je gebruikersrecht 'Rioolinventaris (AWIS)' toe. Vervolgens kan je de gewenste rol kiezen. 

Als organisatie krijg je enkel toegang tot de rioolinventaris referentieomgeving na ondertekening van het contract. Daarna kan de lokale beheerder op dezelfde manier als de gemeente het gebruikersrecht en de rollen uitdelen.

Meer informatie over hoe je als lokale beheerder deze aanpassingen kan doen, vind je via https://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer#5 .

Hoe geef ik een collega (rioolbeheerder of gemeente) meer leesrechten op de attributen van mijn data?

Enkel de admin (rol toe te kennen door lokale beheerder) van je organisatie kan extra leesrechten toekennen. Hiervoor heeft hij/zij in de oplaadomgeving een extra paneel “Instellingen” ter beschikking waarin een of meerdere organisaties of gemeenten kunnen geselecteerd worden.

Waarom kan ik mijn webservice niet toevoegen aan mijn thema?

Niet alle types van webservices worden standaard ondersteund. Als je problemen ondervindt en je het toch noodzakelijk vindt om deze webservice te gebruiken in de rioolinventaris, kan je contact opnemen met het AWIS-team

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.