Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / waterkwaliteit-oud / Chemie / MAP / Veelgestelde vragen / Waar meet de VMM de waterkwaliteit in landbouwgebied?

Waar meet de VMM de waterkwaliteit in landbouwgebied?

Het MAP-meetnet oppervlaktewater en het freatisch grondwatermeetnet zijn de meetnetten waarmee VMM de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit meet.

Het MAP-meetnet oppervlaktewater omvat in 2020 758 meetpunten. Elk van de meetpunten voldoet aan volgende criteria:

  • Het stroomgebied is hoofdzakelijk agrarisch van karakter.
  • Er is geen invloed van industriële afvalwaterbronnen.
  • Er is geen invloed van overstorten (op riolen of collectoren) of effluentlozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) geëxploiteerd door Aquafin.
  • De hoeveelheid stikstof in het geloosde huishoudelijk afvalwater kan berekend worden en heeft een beperkte invloed.

Meer informatie over de ligging van de meetpunten en de waterkwaliteit per meetpunt is beschikbaar via het geoloket van VMM.

Het freatisch grondwatermeetnet omvat ongeveer 1800 actieve meetpunten. Alle meetpunten liggen in landbouwgebied en nagenoeg alle meetpunten liggen op afstand van rioleringen, zodat er geen beïnvloeding kan ontstaan van grondwater op rioleringen of omgekeerd. Meer informatie over de ligging van de meetpunten en de waterkwaliteit per meetpunt is beschikbaar op http://dov.vlaanderen.be/verkenner

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.