Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / waterkwaliteit-oud / Chemie / MAP / Veelgestelde vragen / Bevat het effluent van een kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie (KWZI) nitraat?

Bevat het effluent van een kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie (KWZI) nitraat?

Een kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie zal ook nitraathoudend water lozen. Maar in die waterzuivering wordt ook stikstof verwijderd, zodat niet alle stikstof die instroomt ook uitstroomt. Voor elke KWZI kan dus een raming gemaakt worden van de instroom en de uitstroom van stikstof, al of niet onder de vorm van nitraat.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.