Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / waterkwaliteit-oud / Chemie / MAP / Veelgestelde vragen / Is er een invloed van huishoudelijk afvalwater op de meetpunten in oppervlaktewater?

Is er een invloed van huishoudelijk afvalwater op de meetpunten in oppervlaktewater?

Het landbouwgebied dat afwatert naar de MAP-meetpunten is gekend. Ook het aantal huizen dat nog afvalwater loost in de waterloop bovenstrooms van een MAP-meetpunt is gekend. Het land dat bovenstrooms van een meetpunt ligt en afwatert naar het meetpunt, noemen we het afstroomgebied van een meetpunt.

In alle afstroomgebiedjes van MAP-meetpunten liggen ongeveer 40.000 huizen die ongezuiverd afvalwater lozen. De ligging van elk van deze huizen is gekend. Verdeeld over alle MAP-meetpunten is de invloed van dit afvalwater op de nitraatmetingen verwaarloosbaar.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.