Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / waterkwaliteit-oud / Chemie / MAP / Veelgestelde vragen / Waarom zijn er 40 000 huizen in de afstroomgebieden van MAP-meetpunten nog niet gerioleerd of aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie?

Waarom zijn er 40 000 huizen in de afstroomgebieden van MAP-meetpunten nog niet gerioleerd of aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie?

Nog niet alle huizen zijn aangesloten op een riolering die leidt naar een grote waterzuiveringsinstallatie of op een kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie die het afvalwater van enkele huizen of een wijk zuivert.

Van de 400.000 woningen die nog niet aangesloten zijn op de riolering zijn er ongeveer 40.000 gelegen in de afstroomgebieden van MAP-meetpunten oppervlaktewater en dus in landbouwgebied. De kostprijs voor de resterende huizen aan te sluiten of hun afvalwater te zuiveren stijgt als deze huizen sterk afgelegen liggen. De vraag rijst dan welke zuiveringstechniek (RWZI, KWZI of IBA) moet toegepast worden. De gemeentelijke overheden maken hier de keuzes. De Vlaamse Overheid stelt hiervoor subsidies ter beschikking.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.