Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Drinkwaterproductie

Drinkwaterproductie

In Vlaanderen zijn 6 waterbedrijven actief: AGSO Knokke-Heist, Aquaduin, De Watergroep, Farys, Pidpa, Water-link. in 2022:

 • Werd in totaal 361,6 miljoen m³ ruwwater gewonnen, waarvan 53,7 % oppervlaktewater en 46,3 % grondwater. Sinds 2016 is er een lichte daling van de hoeveelheid gewonnen ruwwater uit oppervlaktewater.
 • Produceerden de Vlaamse waterbedrijven 356,8 miljoen m³ drinkwater.
 • Bedroegen de effectieve lekverliezen in het drinkwaternet naar schatting 53,8 miljoen m³ drinkwater of 13,2 % van de beschikbare hoeveelheid.
Laatst bijgewerkt: december 2023
Actualisatie: Jaarlijks

toestand Toestand

Winning
Om drinkwater te produceren gebruiken de Vlaamse waterbedrijven grond- en/of oppervlaktewater. In 2022:

 • Werd 361,6 miljoen m³ ruwwater gewonnen, waarvan 167,6 miljoen m³ of 53,7  % oppervlaktewater en 194,1 miljoen m³ of 46,3 % grondwater.
 • Werd 9,7 miljoen m³ grondwater gewonnen buiten Vlaanderen.
 • Wonnen Water-link (42 %) en De Watergroep ( 36 %) het meeste ruwe water.

Productie
Nadat het ruwwater werd gewonnen, volgt het productieproces waarin dit water wordt behandeld tot drinkwater dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. In 2022 werd van de 361,6 miljoen m³ ruwwater:

 • 356,8 miljoen m³ drinkwater geproduceerd.
 • 3,0 miljoen m³ verloren tijdens het productieproces (0,8 %). Het verlies is het grootste bij AGSO Knokke-Heist (5 %) en het laagst bij Aquaduin en Farys (0,0 %).
 • 1,8 miljoen m³ zonder of met beperkte zuivering verkocht voor industriële processen.

Transfers
Van de 356,8 miljoen m³ geproduceerd drinkwater werd er in 2022:

 • 84,6 miljoen m³ onderling verhandeld tussen de Vlaamse waterbedrijven.
 • 10,1 miljoen m³ verkocht buiten Vlaanderen.
 • nog 60,6 miljoen m³ aangekocht buiten Vlaanderen.

Distributie
Het drinkwater dat de Vlaamse waterbedrijven produceren (of aankopen), wordt geleverd aan huishoudelijke en niet-huishoudelijke abonnees. Van de 408,1 miljoen liter drinkwater die in 2022 beschikbaar was, werd er:

 • 206,8 miljoen m³ drinkwater geleverd voor huishoudelijk verbruik.
 • 138,2 miljoen m³ geleverd voor niet-huishoudelijk verbruik.
 • 63,1 miljoen liter verbruik niet-geregistreerde:
  • 53,8 miljoen m³ effectief lekverlies of 13,2 % van het gedistribueerde drinkwater.
  • Onnauwkeurigheid van de watermeters (6,9 miljoen m³)
  • Watergebruik van de brandweer en het spoelen van leidingen (1,7 miljoen m³)  
  • Illegale waterafnames (0,7 miljoen m³)

De Infrastructure Leakage Index, is een maat voor de lekverliezen die rekening houdt met de grootte en het aantal vertakkingen van een netwerk. Een waarde onder de 2 wordt internationaal als goed beschouwd, bijkomende investering om waterverlies te beperken kunnen hieronder onrendabel zijn. In de Blue Deal, een actieplan van de Vlaamse regering om de droogte aan te pakken, is een streefwaarde van 0,5 opgenomen. Voor de Vlaamse waterbedrijven lag in 2022:

 • Het gewogen gemiddelde op 0,95
 • Met een minimum van 0,26 (AGSO Knokke-Heist) en maximum van 1,23 (De watergroep).

evolutie  Evolutie

Waterwinning en -productie:

 • De totale hoeveelheid gewonnen ruwwater was min of meer stabiel, evenals de verhouding tussen het gewonnen grondwater en de oppervlaktewater. Na 2016 was er continue stijging tot 2021 (8,7 %), in 2022 daalde de hoeveelheid gewonnen water (4,6 %).
 • De gewonnen hoeveelheid grondwater steeg tussen 2016 en 2020 met 5,0 % en daalde daarna met 7,6 %.
 • De gewonnen hoeveelheid oppervlaktewater steeg tussen 2016 en 2021 met 12,1 %, in 2022 was er een daling met 1,8 %.
 • Het productieverlies heeft een grillig verloop, en varieert van net geen 3 tot 7 miljoen m³.

Distributie:

 • De hoeveelheid beschikbaar voor distributie vertoont weinig of geen trend. De laatste twee jaar daalde de distributie met 4,1 %.
 • Het niet-geregistreerd verbruik lag in 2022 4,8 % lager dan in 2021 en dit was het laagste niet-geregistreerd verbruik t.o.v. het totaal gedistribueerde verbruik (15,3 %).
 • De Infrastructure Leakage Index volgt het patroon van het niet-geregistreerd verbruik en lag in 2022 ongeveer 18 % lager dan in 2021. 

aanpak Hoe pakken we dit aan?

Elke waterbedrijf kreeg van de overheid de opdracht om een leveringsplan en een langetermijnvoorzieningsplan op te maken. Daarnaast is er ook de Strategische Planning voor Waterbevoorrading  (SPW) waarvan het doel is het maximaal verzekeren van de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze nu en in de toekomst. Voor het deel collectieve waterbevoorrading bouwt dit deel van het SPW verder op de leveringsplannen en langetermijnvoorzieningsplannen. Een belangrijk onderdeel is het responsbeleid nu en in de toekomst, zoals investeringsprojecten gericht op leveringszekerheid, pijlers voor het toekomstig beleid.

 InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.