Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten tot 300m³ / Tielt - Regenwatervoorzieningen sportsites Kanegem en Aarsele

Tielt - Regenwatervoorzieningen sportsites Kanegem en Aarsele

Het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt (West-Vlaanderen) plant in de zomer van 2023 de aanleg van regenwatervoorzieningen op haar sportsites in Kanegem en Aarsele. Regenwater wordt er momenteel nog niet opgevangen. Voor haar sanitaire voorzieningen, de beregening van voetbalterreinen n.a.v. de jaarlijkse renovatie en de beregening van openbaar groen gebruikt de stad momenteel nog drinkwater.

Hoe wordt het regenwater opgevangen?

De gemeente Aarsele verbruikt gemiddeld 400 m³ water op jaarbasis. In Kanegem is dat 100 m³. In Aarsele plaatst de stad vijf citernes van telkens 20 m³ en maakt asfalt plaats voor grasbetontegels zodat regenwater in de grond kan infiltreren. In Kanegem staan gelijkaardige werken gepland maar wordt er geen afvalt opengebroken.

De regenwaterbuffers hebben een totale capaciteit van 200.000 liter. Het is de ambitie om het gebruik van drinkwater te herleiden tot het absolute minimum.

"Door het aanleggen van 2 keer 5 regenwaterbuffers met een totale capaciteit van 200.000 liter wordt minder druk gelegd op de reserves van drinkwater."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 200 m³

Regenwater hergebruikt voor:  

  • Onderhoud openbaar groen
  • Onderhoud publiek sanitair
  • Bewatering recreatiepercelen

Initiatiefnemer: Stad Tielt

Contactpersoon: Sofie Verhelst (sofie.verhelst@tielt.be)

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.