Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten tot 300m³ / Gistel - Opwaardering vrije tijdscentrum Zomerloos

Gistel - Opwaardering vrije tijdscentrum Zomerloos

Op de bestaande site van het vrijetijdscentrum Zomerloos situeert zich een sporthal, een evenementenhal en het stedelijk openbaar zwembad met aanhorigheden. Momenteel watert het regenwater af naar de riolering. In 2020 nam de stad Gistel (West-Vlaanderen) de beslissing om het stedelijk openbaar zwembad, dat in 1973 werd gebouwd, te sluiten.

Hoe wordt het regenwater opgevangen?

Met voortschrijdend inzicht kiest bestuur voor de opwaardering van het gehele vrijetijdscentrum. Het zwembad met alle bijhorende ruimtes wordt gesloopt. Er komt een nieuwbouw die voldoet aan de hedendaagse duurzaamheid -en energienormen met onder meer een nieuwe gemeenschapszaal, een muziekschool, een toeristisch onthaal en een jeugdhuis. Deze nieuwbouw situeert zich aan de voorzijde van het vrijetijdscentrum en voorziet in een uitbreiding ten opzichte van het bestaande ruimtebeslag. De bestaande evenementenhal, de sporthal en aanhorigheden blijven behouden.

De stad Gistel wenst een voorbeeldfunctie op te nemen n.a.v. de watertoets en opteert voor de plaatsing van 10 regenwaterputten van elk 20 m³, samen goed voor een regenwateropvang van 200.000 liter. Bijkomend wordt een wadi voorzien. De regenwaterputten worden voorzien van een slim buffersysteem. Op die manier anticipeert de stad op hevige regenval zodat wateroverlast in omliggende straten gevrijwaard wordt.

"De stad Gistel wenst een voorbeeldfunctie op te nemen op vlak van hergebruik hemelwater."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 200 m³

Regenwater hergebruikt voor:  

  • Onderhoud openbaar groen
  • Onderhoud publiek sanitair
  • Bewatering recreatiepercelen

Initiatiefnemer: Stad Gistel

Contactpersoon: Heidi Christiaen (heidi.christiaen@gistel.be)

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.