Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten tot 300m³ / Stekene - Opvangen en hergebruiken regenwater atletiekpiste

Stekene - Opvangen en hergebruiken regenwater atletiekpiste

In 2021 vernieuwde de gemeente Stekene (Oost-Vlaanderen) haar atletiekpiste en het erbinnen gelegen voetbalveld aan sporthal De Sportstek. De atletiekpiste werd voorzien van een nieuwe toplaag in Tartan dat niet waterdoorlatend is. Het regenwater van de piste en het drainagewater van het voetbalplein wordt momenteel gedeeltelijk opgevangen in een regenwaterput van 20.000 liter. Deze put heeft een overloop naar een nabijgelegen gracht.

Hoe wordt het regenwater opgevangen en hergebruikt?

Het opgevangen regenwater wordt momenteel al hergebruikt maar in droge periodes volstaat dit niet om het voetbalveld kwalitatief te beregenen. De gemeente vult het waterverbruik momenteel aan met drinkwater. Daarom werkte de gemeente een voorstel uit voor 80.000 liter extra capaciteit om regenwater op te vangen. Dit in de vorm van regenwaterputten met een capaciteit van telkens 20.000 liter. Het regenwater is afkomstig van de nieuwe atletiekpiste. Op die manier verdwijnt dit regenwater niet meer in de aanpalende waterloop en vervalt het gebruik van drinkwater.

De gemeente schat dat een totale opvangcapaciteit van 100.000 liter volstaat om droge periodes te overbruggen en een gezond grasveld te behouden.

"Al te vaak wordt grondwater of drinkwater gebruikt voor beregening van sportvelden. Door regenwater te hergebruiken kan het als voorbeeldproject dienen voor de voetbalverenigingen."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 100 m³

Regenwater hergebruikt voor: Bewatering recreatiepercelen

Initiatiefnemer: Gemeente Stekene

Contactpersoon: Jan Van Dooren (jan.vandooren@stekene.be)

Partner: Bvba Studiebureau Lobelle

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.