Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten tot 300m³ / Aalter - Afkoppeling site gemeentehuis en hergebruik regenwater

Aalter - Afkoppeling site gemeentehuis en hergebruik regenwater

De stad Aalter (Oost-Vlaanderen) plant heel wat initiatieven rond regenwateropvang. Zo wordt het regenwater dat momenteel op de ruime site van het gemeentehuis en de schoolomgeving (meer dan 3.000 m²) valt, afgekoppeld van de riolering. Dit wordt aangesloten op een nieuwe collectieve ondergrondse en bovengrondse waterbuffer. Dit regenwater zal meerdere bestemmingen krijgen.

Andere initiatieven van de stad binnen dit project

 • Onderzoek naar innovatieve manieren van wateropslag (airbag water storage, aquabase fundering) en oplossingen voor moeilijk infiltreerbare bodems.
 • Onderzoek naar koel- en verwarmingsmogelijkheden (afhankelijk van de omvang van de buffers).
 • De aanleg van de bovengrondse waterbuffers en groene ruimte rond de buffers met focus op biodiversiteit.
 • Integreren van innovatieve toepassingen rond hergebruik van slib en afvalwater.
 • De aanleg van groendaken en groengevels in functie van het verkoelend en luchtzuiverend effect alsook het waterbufferend vermogen.
 • Aangaan van innovatieve partnerships zoals een samenwerking met de scholengroep Emmaüs voor:
  • Extra voeding van de collectieve waterbuffers en hergebruik ervan.
  • Monitoring en meting van de kwaliteit van debieten van het gebufferde water.
  • Onderzoeksopdrachten vanuit wetenschapsrichtingen binnen de scholengroep.
  • Calculatie van de waterfootprint, monitoring en ontsluiting van de gegevens naar de bevolking.
  • Sensibilisering van de buurtbewoners en de bevolking en inburgering van het waterverhaal in de parate kennis.
  • Hergebruik van achtergelaten of toekomstig overbodige leidingen. 

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 250 m³

Regenwater hergebruikt voor:

 • Onderhoud openbaar groen
 • Onderhoud publiek sanitair

Initiatiefnemer: Gemeente Aalter

Contactpersoon: Evelien Sinnesael (gebouwen@aalter.be)

Partners:

 • Belfius
 • Tomorrowlab

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.