Vlaanderen.be www.vmm.be

Aarschot - Demervallei, parkeren in het water

Binnen dit project zal de stad Aarschot (Vlaams-Brabant) de bestaande parkeerzone voor het Stedelijk Sportcentrum Demervallei opnieuw aanleggen in waterdoorlatende verharding. Op die manier kan regenwater op natuurlijke wijze infiltreren in de bodem en vermindert het risico op wateroverlast. Het regenwater dat op de resterende verharding terecht komt watert maximaal af naar nieuwe infiltratiezones die overlopen naar bufferzones. Zo verlaagt de piekafvoer van afstromend regenwater.

Hoe wordt het regenwater opgevangen en hergebruikt?

De stad zal ook de bestaande dakafvoeren van het sportcomplex aansluiten op regenwaterputten. Het sportcentrum met aanpalend zwembad beschikt over een gecombineerde dakoppervlakte van ca. 5.700 m². Deze zijn samen goed voor een opvang van 140.000 liter water. Dat opgevangen regenwater wordt hergebruikt voor het besproeien van openbaar groen en het reinigen van openbare infrastructuur. De stad onderzoek ook of ze het regenwater dat terechtkomt op het politiekantoor en de stadsfeestzaal kan opvangen.

Vanuit deze regenwaterputten voorziet de stad een overstort naar een bufferbekken. Om het systeem verder te beveiligen voorziet de stad een overstort van het bufferbekken naar de Demer(arm). Een aandachtspunt is de ligging van de projectzone in drinkwaterwingebied. Daarom is dit project uitgewerkt in samenwerking met het drinkwaterbedrijf.

"Inwoners en bezoekers worden door duidelijk zichtbare initiatieven bewust van de noodzaak om via ontharding, infiltratie en hemelwaterhergebruik de waterbalans in evenwicht te brengen."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 140 m³

Regenwater hergebruikt voor: 

  • Onderhoud openbaar groen
  • Bewatering recreatiepercelen
  • Reinigen werkmateriaal en rollend materieel
  • Reinigen openbare infrastructuur (wegenis, fietspaden…)
  • Spoelen en reinigen straatkolken, rioleringsstrengen, inspectie- en toezichtputten

Initiatiefnemer: Stad Aarschot

Contactpersoon:

Partner: Riopact

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.