Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…

Evergem - Achterstege

De wijk Achterstege ligt in de dichtbebouwde kern van Evergem (Oost-Vlaanderen). De gemeente legt er een gescheiden riolering aan. De kans biedt zich aan om in Achterstege een regenweerafvoer (RWA) aan te leggen. Hierbij wordt regenwater afzonderlijk van afvalwater in aparte leidingen afgevoerd. Het regenwater wordt dan niet afgevoerd naar een regenwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) maar naar een waterloop. Deze regenweerafvoer is pas actief als de stroomopwaarts gelegen gebieden zijn aangesloten, wat een tiental jaren kan duren. In afwachting hiervan wil de gemeente deze regenweerafvoer gebruiken als tijdelijke waterbuffer.

Hoe wordt het regenwater opgevangen?

Naast de weg ligt er een gracht met een bufferende en infiltrerende functie. Het volume van deze gracht is ongeveer voldoende voor de opvang van regenwater afkomstig van de verharde oppervlakte van Achterstege. Aangezien de gracht voldoende gedimensioneerd is, kan de RWA-leiding dienen als collectieve regenwaterbuffer van ongeveer 215.000 liter. Dit regenwater kan hergebruikt worden door de gemeentelijke groendienst en buurtbewoners.

Naast dit project plant de gemeente ook nog om de parkeerstrook in de Sanderuslaan open te breken en het kruispunt Garenstraat/Molenstraat te ontharden. Beide hebben regenwaterinfiltratie als functie.

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 215 m³

Regenwater hergebruikt voor:

  • Onderhoud openbaar groen
  • Verbruik van omliggende woningen

Initiatiefnemer: Gemeente Evergem

Contactpersoon: Peter Van de Veire (wegen@evergem.be)

Partners:

  • Studiebureau Jonckheere
  • Aquafin

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.