Vlaanderen.be www.vmm.be

Projecten tot 300m³

Ontdek alle lokale regenwaterprojecten die een opvang van regenwater tot 300.000 liter voorzien.

Stekene - Opvangen en hergebruiken regenwater atletiekpiste

In 2021 vernieuwde de gemeente Stekene (Oost-Vlaanderen) haar atletiekpiste en het erbinnen gelegen voetbalveld aan sporthal De Sportstek. De atletiekpiste werd voorzien van een nieuwe toplaag in Tartan dat niet waterdoorlatend is. Het regenwater van de piste en het drainagewater van het voetbalplein wordt momenteel gedeeltelijk opgevangen in een regenwaterput van 20.000 liter. Deze put heeft een overloop naar een nabijgelegen gracht.

Lees verder...

Aarschot - Demervallei, parkeren in het water

Binnen dit project zal de stad Aarschot (Vlaams-Brabant) de bestaande parkeerzone voor het Stedelijk Sportcentrum Demervallei opnieuw aanleggen in waterdoorlatende verharding. Op die manier kan regenwater op natuurlijke wijze infiltreren in de bodem en vermindert het risico op wateroverlast. Het regenwater dat op de resterende verharding terecht komt watert maximaal af naar nieuwe infiltratiezones die overlopen naar bufferzones. Zo verlaagt de piekafvoer van afstromend regenwater.

Lees verder...

Gistel - Opwaardering vrije tijdscentrum Zomerloos

Op de bestaande site van het vrijetijdscentrum Zomerloos situeert zich een sporthal, een evenementenhal en het stedelijk openbaar zwembad met aanhorigheden. Momenteel watert het regenwater af naar de riolering. In 2020 nam de stad Gistel (West-Vlaanderen) de beslissing om het stedelijk openbaar zwembad, dat in 1973 werd gebouwd, te sluiten.

Lees verder...

Tielt - Regenwatervoorzieningen sportsites Kanegem en Aarsele

Het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt (West-Vlaanderen) plant in de zomer van 2023 de aanleg van regenwatervoorzieningen op haar sportsites in Kanegem en Aarsele. Regenwater wordt er momenteel nog niet opgevangen. Voor haar sanitaire voorzieningen, de beregening van voetbalterreinen n.a.v. de jaarlijkse renovatie en de beregening van openbaar groen gebruikt de stad momenteel nog drinkwater.

Lees verder...

Evergem - Achterstege

De wijk Achterstege ligt in de dichtbebouwde kern van Evergem (Oost-Vlaanderen). De gemeente legt er een gescheiden riolering aan. De kans biedt zich aan om in Achterstege een regenweerafvoer (RWA) aan te leggen. Hierbij wordt regenwater afzonderlijk van afvalwater in aparte leidingen afgevoerd. Het regenwater wordt dan niet afgevoerd naar een regenwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) maar naar een waterloop. Deze regenweerafvoer is pas actief als de stroomopwaarts gelegen gebieden zijn aangesloten, wat een tiental jaren kan duren. In afwachting hiervan wil de gemeente deze regenweerafvoer gebruiken als tijdelijke waterbuffer.

Lees verder...

Aalter - Afkoppeling site gemeentehuis en hergebruik regenwater

De stad Aalter (Oost-Vlaanderen) plant heel wat initiatieven rond regenwateropvang. Zo wordt het regenwater dat momenteel op de ruime site van het gemeentehuis en de schoolomgeving (meer dan 3.000 m²) valt, afgekoppeld van de riolering. Dit wordt aangesloten op een nieuwe collectieve ondergrondse en bovengrondse waterbuffer. Dit regenwater zal meerdere bestemmingen krijgen.

Lees verder...

Vorselaar - Hergebruik van regenwater in de marktomgeving

Het integraal waterbedrijf Pidpa legt in de gemeente Vorselaar (Antwerpen) een groot bufferbekken aan onder de Markt in het centrum. In totaal zal dit bufferbekken 275.000 liter water opvangen. Dat regenwater zal hergebruikt worden door de scholen in de omgeving voor sanitaire toepassingen.

Lees verder...

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.