Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / Publicaties

Publicaties

Alle rapporten en publicaties van de VMM op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Milieuverklaring 2018 Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, de geleverde inspanningen, onze milieuprestaties in 2017 en bijkomende maatregelen. 07-08-2018
Aanbevelingen nabehandeling en opslag drinkwater Als je drinkwater, al dan niet geleverd door een watermaatschappij, zelf behandelt of opslaat, kan de kwaliteit veranderen. Je bent dan zelf verantwoordelijk om de kwaliteit te controleren. Deze aanbevelingen kunnen je hierbij ondersteunen. 24-07-2018
Financieel jaarverslag 2017 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2017. 29-05-2018
Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek Onderzoeken of woningen individueel beschermd kunnen worden; bijkomend bufferen van water; opmaken van hemelwaterplannen; plaatsen van extra waterpeilmeters; … Dat is maar een greep uit de meer dan 50 maatregelen die zijn vastgelegd in het riviercontract. Het doel: het overstromingsrisico verder verminderen in Sint-Michiels (Brugge) en Zedelgem. 17-04-2018
Veilig kraanwater in gebouwen Een aantal aandachtspunten rond drinkwater waarmee je rekening moet houden, als je een gebouw beheert. 05-03-2018
Milieuverklaring 2017 Deze milieuverklaring geeft je een overzicht van het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, de geleverde inspanningen, onze milieuprestaties in 2016 en bijkomende maatregelen. 08-02-2018
Financieel jaarverslag 2016 Het financieel jaarverslag bevat het financiële overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2016. 24-05-2017
Activiteitenverslag 2016 Dit jaar is het activiteitenverslag van de VMM geen vuistdik naslagwerk, wel een beknopte infografiek met een overzicht van de kernactiviteiten en -cijfers uit 2016. 29-03-2017
Educatief pakket Luchtkwaliteit Het educatief pakket 'Luchtkwaliteit' helpt je om de onzichtbare problematiek rond lucht(verontreiniging) op een begrijpbare manier aan kinderen uit te leggen. 16-02-2017
Ondertekende milieuverklaring 2016 Milieuverklaring VMM, ondertekend door Vinçotte. 12-01-2017
Verificatie van het milieumanagementsysteem 2016 Validatie van de milieuverklaring 2016. Beslissing van de EMAS-certificatiecommissie. 12-01-2017
Milieuverklaring 2016 Deze milieuverklaring beoogt een open communicatie over het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, over de inspanningen die wij al geleverd hebben, onze milieuprestaties in 2015 en de bijkomende maatregelen die we nemen om onze engagementen waar te maken. De scope van deze milieuverklaring richt zich tot de VMM-vestigingen in Aalst, Hasselt, Herentals, de dienst Lucht in Antwerpen, Oostende (administratie) en Gent. 14-12-2016
Veilig kraanwater op school Water is gezond en vormt de basis van een evenwichtige voeding. Geregeld water drinken is dus de boodschap, ook op school. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waarmee je rekening moet houden. Deze brochure is een leidraad met richtlijnen voor schooldirecties en schoolbesturen zodat op school veilig en gezond kraanwater gedronken wordt. 30-09-2016
Diest aan de Demer In 1960 verdween de Demer uit het centrum van Diest. De rivier was een open riool en stroomde regelmatig over. De VMM brengt de rivier nu opnieuw naar de binnenstad, deze keer proper en veilig. 02-09-2016
Goed geregeld = geld gespaard Wie zorgt ervoor dat er water uit de kraan komt? Wat zijn je rechten en plichten? En hoe kan je water besparen? 07-06-2016
Een nieuwe toekomst voor de Winterbeek Tussen 2017 en 2021 wordt 17 kilometer in en langs de Winterbeek gesaneerd. De brochure licht toe hoe de verontreinigde (water)bodem wordt aangepakt. 25-03-2016
Verslag Megatrendsconferentie 2015 Op 18 december 2015 organiseerden de Vlaamse Milieumaatschappij, ARGUS en The Shift een conferentie over megatrends. Lees hier het verslag van o.a. de uiteenzetting van Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap en de vier interactieve workshops. 17-02-2016
Milieuverklaring 2015 De VMM behaalde al een EMAS-registratie voor haar vestiging in Aalst. In 2015 werden daar de vestigingen in Hasselt, Herentals en de dienst Lucht in Antwerpen aan toegevoegd. De milieuverklaring 2015 richt zich op deze VMM-vestigingen. 26-01-2016
Riviercontract Maarkebeek Riviercontract ter vermindering van overstromingsrisico’s in het stroomgebied van de maarkebeek 01-12-2015
Leidraad pesticidenvrij ontwerpen Een pesticidenvrij beheer begint met een goed ontwerp. In deze leidraad vind je tal van praktische tips. 19-11-2015
Vervang loden leidingen (folder) Waarom vervang je beter loden leidingen? En hoe herken je ze? 16-06-2015
De Dijle in Leuven, een vloek en een zegen Een relaas van meer dan 120 jaar waterbeheersing 1891-2014 01-06-2015
Meerjarenondernemingsplan Het Meerjarenondernemingsplan 2015 bevat de strategische en operationele doelstellingen van de VMM voor de komende 5 jaar (2015-2019). Vanaf 2016 zullen deze doelstellingen verder geconcretiseerd worden in een jaarlijks ondernemingsplan. 18-05-2015
Activiteitenverslag 2014 In het Activiteitenverslag 2014 geven we je een overzicht van de belangrijkste activiteiten en realisaties in de thema’s Water, Lucht en Milieu. Ook onze interne werking komt aan bod. 03-04-2015
Bijgewerkte milieuverklaring 2014 Deze milieuverklaring is een bijgewerkte versie van de initiële milieuverklaring 2013. Net als de eerste beoogt ze een open communicatie over het milieubeleid en de doelstellingen van de VMM, over de inspanningen die wij al geleverd hebben, onze milieuprestaties in 2013 en de bijkomende maatregelen die we nemen om onze engagementen waar te maken. De scope van deze milieuverklaring beperkt zich tot de VMM-vestigingen in Aalst. 18-12-2014
Megatrends: ingrijpend maar ook ongrijpbaar? De studie is een eerste kennismaking met megatrends en hun invloeden op het milieu in Vlaanderen, nu en in de toekomst. 01-12-2014
Verrekijker november 2014 In deze editie: Diest maakt oude rivierbedding weer open - 20 jaar waterzuivering - Herstelplan grondwater - GOG Vondelbeek - Broeikasgassen verstoren klimaat - Op stap met de rioolkeurder - Techniek en natuur zijn bondgenoten in de Gulke Putten 07-11-2014
Zet pesticiden buitenspel De folder bevat tips om een tuin te onderhouden zonder pesticiden. 01-11-2014
Projectbeschrijving Noord-Zuidverbinding Deze brochure informeert over de Noord-Zuidverbinding in Beveren. 12-09-2014
Verrekijker juni 2014 In deze editie: Regenwater gebruiken? Doe het op de juiste manier! - Geld op, kraan dicht? - Achter de schermen in het nieuwe verkeersmeetstation in Gent -Europa pakt ‘vergeten’ droogte aan. 01-06-2014
Initiële milieuverklaring 2013 De Vlaamse Milieumaatschappij heeft het Europees label EMAS behaald voor haar milieuzorgsysteem in haar vestigingen in Aalst. In deze eerste publieke milieuverklaring van de VMM lees je welke engagementen we aangaan om duurzaam te handelen en onze milieuprestaties te verbeteren. 20-02-2014
Overstromingsvoorspeller De overstromingsvoorspeller van de VMM is een ingenieus systeem dat waakt over bijna 2000 kilometer aan Vlaamse waterlopen. Hoe werkt het precies? Dat lees je in deze brochure. 19-02-2014
Verrekijker oktober 2013 In deze editie: Kraanwater op school? Voordelen en valkuilen. - Hoe doen de waterlopen het na de treinramp in Wetteren? - Meanderende Marke scoort op alle fronten. - Twintig jaar VMM-advies bij milieuvergunningen 01-10-2013
Verrekijker juni 2013 In deze editie: Kwart Vlamingen gebruikt regenwater in huishouden. - Analyse "De luchtkwaliteit moet in heel Vlaanderen beter" - Stevig bochtenwerk doet de Jeker opleven - Waterveiligheid met een plus - Zorgeloos zwemmen dankzij zwemwaterprofielen 01-06-2013
Verrekijker september 2012 In deze editie:de gevaren van ultrafijn stof - de prijs van drinkwater - onze voeding in 2050 - overstromingen in steden. 01-12-2012
Verrekijker december 2012 In deze editie : Ruiming waterbodems kost jaarlijks vijf miljoen euro. - Hout verbranden: schadelijker dan gedacht. - Visie: "We hebben nood aan een nieuwe overstromingsaanpak" - Het kan beter met de planten in onze waterlopen. 01-12-2012
Verrekijker 20 jaar VMM In deze editie: 20 jaar VMM in de kijker, Water zonder grenzen, partners over de VMM: samen tegen de stroom in zwemmen, interview met Frank Deboosere: "Fijn stof moest nog uitgevonden worden". 01-09-2011
Overstromingsaanpak op de Molenbeek-Zandbergen Infokrant over de aanleg van drie gecontroleerde overstromingsgebieden. 21-04-2010
10 jaar rattenbestrijding De VMM heeft er een decennium ratten bestrijden opzitten. Het was een evoluerend proces met goede cijfers dankzij een gebiedsdekkende en innoverende aanpak. 01-04-2010
Overstromingen van Molenbeek in goede banen geleid Lokale infokrant over de aanleg van twee overstromingsgebieden. 18-09-2009
Muskusratbestrijding door de Vlaamse Milieumaatschappij De VMM bestrijdt muskusratten omdat ze graafschade aanrichten aan dijken, oevers, wegen en andere aarden constructies. Muskusratten kunnen ondergronds een complex gangensysteem uitbouwen met meerdere tunnels en ingangen op verschillende niveaus. Dit kan oeververzakkingen en dijkdoorbraken veroorzaken. Muskusratten kunnen ook veel vraatschade aanrichten zowel bij landbouwgewassen als bij de natuurlijke plantengroei. 18-09-2009
Verrekijker dossier verzuring In deze editie: Is verzuring nog altijd een probleem? - De milieudruk daalt, maar gaat het wel snel genoeg? - Ecologisch datacenter. Primeur in Vlaanderen. - Wanneer is er een ozonalarm? 01-07-2009
Verrekijker klimaatverandering In deze editie: dossier klimaatverandering - PAK's een gevaarlijke familie - hoe is het gesteld met de Noordzee? 01-06-2006
Brochures Computermodellering De VMM heeft studies gemaakt van de maatregelen die er nodig waren en zijn om de hoogwaterproblematiek in de stroomgebieden van 26 waterlopen aan te pakken. 01-02-2005
Handboek vismigratie Het handboek Vismigratie bundelt de meest recente informatie over vismigratie, verzameld door Nederlandse en Vlaamse deskundigen. 01-01-2004
Brochures ecologisch herstel waterlopen Een reeks van 10 brochures over het ecologisch herstel van waterlopen. 01-01-2004

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.