Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK's / Uitstoot PAK's

Uitstoot polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

  • PAK's is de verzamelnaam voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
  • Hier bespreken we de som van vier kankerverwekkende PAK’s (indicator-PAK’s of EMEP-PAK’s), namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen.
  • Huishoudens zijn de belangrijkste bron door houtstook.
  • De uitstootdaling sinds 2000 is vooral toe te schrijven aan de huishoudens.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Zowel op Vlaams als op internationaal niveau werden doelstellingen voor de uitstoot van PAK’s vastgelegd:

2030
Vlaams Luchtbeleidsplan (t.o.v. 2016) - 50 %
POP's protocol van het LRTAP-verdrag Groene vink onder niveau 1990

toestandToestand in 2021

  • Grootste bijdrage afkomstig van de huishoudens (78 %) met houtstook (in functie van gebouwenverwarming) als voornaamste bron.
  • Transport (9 %) en landbouw (7 %). 

 evolutieEvolutie

Daling van de uitstoot met 17 % in de periode 2000-2021, maar er is veel variatie tussen jaren:

  • Globale trend van de uitstoot volgt de trend bij de huishoudens.
  • Fluctuaties over de jaren door variabele verwarmingsbehoefte die samenhangt met de strengheid van de winter.
  • Lichte toename bij wegverkeer.
  • Hogere emissie van sector energie in 2008-2011 door stijging van benzo(a)pyreen bij de petroleumraffinaderijen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De Green Deal Huishoudelijke houtverwarming bevat een pakket maatregelen voor de reductie van de uitstoot van luchtpolluenten van huishoudelijke houtstook, inclusief fijn stof en gerelateerde polluenten zoals PAK’s (zie indicator uitstoot fijn stof door de huishoudens). Ook voor andere bronnen van PAK’s (zoals dieselvoertuigen) is de uitstoot van PAK’s sterk gelinkt aan de uitstoot van fijn stof door verbrandingsemissies. Maatregelen om de uitstoot van fijn stof te verminderen zullen dan ook een impact hebben op de uitstoot van PAK’s (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.