Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Ozonoverschrijdingsdagen

Ozonoverschrijdingsdagen (NET60)

 • De NET60ppb-max8u is een Europese ozonoverschrijdingsindicator ter bescherming van de menselijke gezondheid.
 • Deze waarde geeft per kalenderjaar het aantal dagen weer waarop de hoogste glijdend 8-uurgemiddelde ozonconcentratie in een dag hoger was dan 120 μg/m³.
 • De Europese streefwaarde evalueert het aantal overschrijdingsdagen gemiddeld over 3 jaar.
 • De zomer van 2022 was na de natte zomer van 2021 opnieuw een warme zomer. Samen met de warme zomer van 2020, zorgt dit voor een gematigd 3-jaargemiddelde. De streefwaarde voor de gezondheid werd nergens overschreden.
 • De Europese langetermijndoelstelling werd in 2022 op alle meetplaatsen in Vlaanderen overschreden.
 • Het aantal ozonoverschrijdingsdagen in Vlaanderen ligt hoger in het oosten van het land
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

Door zijn sterk oxiderend vermogen is ozon schadelijk voor mensen, planten en materialen:

 • Het kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals prikkende ogen, hoesten, irritatie van de slijmvliezen en een (tijdelijke) longfunctievermindering. Personen met aandoeningen van de luchtwegen, kinderen en ouderen zullen sneller een effect waarnemen.
 • Blootstelling aan ozon kan ook leiden tot vroegtijdige sterfgevallen.
 • De schade aan planten kan zich uiten als zichtbare symptomen zoals spikkels op het blad, maar ook onzichtbare effecten kunnen optreden zoals een verminderde groei en lagere opbrengst voor gewassen en biomassa.
 • Langdurige blootstelling aan ozon zorgt ook voor verwering van materialen zoals rubber, plastic, textiel en verf.

doelstellingDoelstellingen

De Europese Richtlijn Luchtkwaliteit bepaalt een streefwaarde en langetermijndoelstelling ter bescherming van de volksgezondheid:

NaamDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen in 2022
Streefwaarde (vanaf 2010) Gemiddeld over 3 jaar mag het aantal dagen waarop het hoogste 8-uurgemiddelde 120 µg/m³ overschrijdt niet hoger zijn dan 25 dagen per kalenderjaar Groene vink Geen overschrijding van de streefwaarde
Langetermijndoelstelling Geen enkele overschrijding van het hoogste 8-uurgemiddelde boven 120 µg/m³ is toegelaten. Voor het respecteren van deze doelstelling werd geen datum bepaald. slecht 0/18

toestandToestand in 2022

In de periode 2020-2022 was het 3-jaargemiddelde nergens hoger dan 25 overschrijdingsdagen. De streefwaarde is dus gehaald, dankzij de natte en milde zomer van 2021, want het aantal overschrijdingsdagen in 2022 was wel hoger dan het jaar ervoor.
De langetermijndoelstelling werd in 2022 nergens in Vlaanderen gehaald.

Het aantal gemodelleerde overschrijdingsdagen in 2022 varieerde van 6 in het westen tot 27 in het oosten van Vlaanderen:

 • Het aantal overschrijdingsdagen hangt sterk samen met de temperatuur en hoeveelheid zonneschijn in de zomer.
 • De warme en zonnige zomer zorgde, na de matige zomer van 2021, opnieuw voor veel overschrijdingsdagen.
 • Het minste aantal overschrijdingsdagen werd vastgesteld op de meetplaatsen Houtem (Veurne) en Mechelen (9 dagen).
 • Zowel gemeten als gemodelleerde resultaten geven overschrijdingen van de langtermijndoelstelling in heel Vlaanderen.
 • Gemiddeld over de jaren 2020-2022 werd de streefwaarde van 25 overschrijdingsdagen wel op alle meetplaatsen in Vlaanderen gehaald:
 • Op de meetplaats in Idegem (Geraardsbergen) werd het hoogste aantal (21) overschrijdingsdagen vastgesteld.
 • Modelresultaten geven een variatie aan van 5 in het westen tot 21 overschrijdingsdagen in het oosten van Vlaanderen.
 • Het 3-jaargemiddelde wordt getemperd door de milde zomer van 2021.
 • De lagere waarden in het westen komen over het algemeen door het verkoelende effect van de zee en de atmosferische verdunningsprocessen dankzij de land- en zeebries.
 • De hogere waarden in het oosten worden verklaard door de hogere temperaturen omwille van de zandgrond.

evolutieEvolutie

Er is geen duidelijke trend zichtbaar in het aantal ozonoverschrijdingsdagen:

 • Het aantal overschrijdingsdagen hangt sterk samen met de temperatuur en hoeveelheid zonneschijn in de zomer.
 • Na een periode met relatief gunstige ozonjaren tussen 2007 en 2017 werden in 2018-2020 en 2022 terug hoge waarden vastgesteld, door langdurige warme periodes tijdens de lente- en zomermaanden. 2021 was een heel gunstig ozonjaar.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de ozonpieken te verminderen, moet de uitstoot van de ozonvormende stoffen NOx (NO2), CO, CH4 en NMVOS dalen.

 • Voor NMVOS is er vooral reductiepotentieel bij de industrie en bij specifieke huishoudelijke producten (zie indicator uitstoot NMVOS)
 • Voor NOx is er voornamelijk reductiepotentieel bij het wegverkeer (zie indicator uitstoot stikstofoxiden)
 • Voor CO werden geen maatregelen geformuleerd
 • Voor de maatregelen om de CH4-uitstoot terug te dringen, verwijzen we naar het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030. De belangrijkste maatregelen situeren zich bij de sector landbouw:
  • Optimaliseren van voederrantsoenen en van de voederefficiëntie
  • Proefproject vergisting van de mest op varkens- en melkveebedrijven

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.