Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Pesticiden in het effluent van RWZI's / Percentage metingen van pesticiden in het eflluent van RWZI's met overschrijding MAC-MKN of MAC (Vlaanderen, 2011-2022)

Percentage metingen van pesticiden in het eflluent van RWZI's met overschrijding MAC-MKN of MAC (Vlaanderen, 2011-2022)

Deze figuur geeft voor pesticiden in het effluent van RWZI's het percentage metingen groter dan of gelijk aan de MAC-MKN of MAC.

De figuur toont enkel de pesticiden die in een van de periodes minstens 1 overschrijding van MAC-MKN of MAC lieten noteren. * Pesticiden waarvoor geen officiële milieukwaliteitsnorm is voor de maximale concentratie in oppervlaktewater (MAC-MKN) worden getoetst aan de Maximum Allowable Concentration (MAC) die volgens dezelfde methodiek afgeleid wordt als de MAC-MKN. ° Pesticiden waarvoor maar enkele metingen gebeurd zijn in de periode 2020-2022.

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/riolering/pesticiden-in-het-effluent-van-rwzis/percentage-metingen-van-pesticiden-in-het-eflluent/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.