Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Pesticiden in het effluent van RWZI's / Percentage metingen van pesticiden in het eflluent van RWZI's met overschrijding MAC-MKN of MAC (Vlaanderen, 2011-2019)

Percentage metingen van pesticiden in het eflluent van RWZI's met overschrijding MAC-MKN of MAC (Vlaanderen, 2011-2019)

Deze figuur geeft voor pesticiden in het effluent van RWZI's het percentage metingen groter dan of gelijk aan de MAC-MKN of MAC.

De figuur toont enkel de pesticiden die in een van de periodes minstens 1 overschrijding van MAC-MKN of MAC lieten noteren. * Pesticiden waarvoor geen officiële milieukwaliteitsnorm is voor de maximale concentratie in oppervlaktewater (MAC-MKN) worden getoetst aan de Maximum Allowable Concentration (MAC) die volgens dezelfde methodiek afgeleid wordt als de MAC-MKN.

Bron: VMM

ZoomZoom

Cijfers in Excel

Embed link

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.