Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Pesticiden in het effluent van RWZI's / Percentage metingen van pesticiden in het eflluent van RWZI's met overschrijding MAC-MKN of MAC (Vlaanderen, 2011-2022)

Percentage metingen van pesticiden in het eflluent van RWZI's met overschrijding MAC-MKN of MAC (Vlaanderen, 2011-2022)

Deze figuur geeft voor pesticiden in het effluent van RWZI's het percentage metingen groter dan of gelijk aan de MAC-MKN of MAC.

De figuur toont enkel de pesticiden die in een van de periodes minstens 1 overschrijding van MAC-MKN of MAC lieten noteren. * Pesticiden waarvoor geen officiële milieukwaliteitsnorm is voor de maximale concentratie in oppervlaktewater (MAC-MKN) worden getoetst aan de Maximum Allowable Concentration (MAC) die volgens dezelfde methodiek afgeleid wordt als de MAC-MKN. ° Pesticiden waarvoor maar enkele metingen gebeurd zijn in de periode 2020-2022.

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/riolering/pesticiden-in-het-effluent-van-rwzis/percentage-metingen-van-pesticiden-in-het-eflluent/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.