De figuur toont enkel de pesticiden die in een van de periodes minstens 1 overschrijding van MAC-MKN of MAC lieten noteren. * Pesticiden waarvoor geen officiële milieukwaliteitsnorm is voor de maximale concentratie in oppervlaktewater (MAC-MKN) worden getoetst aan de Maximum Allowable Concentration (MAC) die volgens dezelfde methodiek afgeleid wordt als de MAC-MKN. ° Pesticiden waarvoor maar enkele metingen gebeurd zijn in de periode 2020-2022.

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ