Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta

Beter waterbeheer en natuurherstel in Schulens- en Webbekomsbroek  

Sfeerbeeld herinrichting Schulensmeer

De Vlaamse Milieumaatschappij werkte binnen het Europese LIFE Delta-project volop aan de ecologische herinrichting van het Schulensmeer. 

Er vonden ingrijpende graafwerken plaats om de waterkwaliteit en  het onderwatermilieu  te verbeteren en het leefgebied van moeras- en weidevogels te herstellen. Ook het waterbergende vermogen is toegenomen. 

Ontdek meer over het project »

Welke werken voert de VMM uit?

De VMM is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het Schulensbroek.
Binnen dit project zorgde de VMM voor:

  • het afgraven van de zanddepots
  • de aanleg van zachte oevers en rietmoeras
  • het monitoren van de waterkwaliteit
  • verbinden en verbeteren van vispaaiplaatsen
  • ruimen van de zandvang
  • het tegengaan van de verdroging van het gebied door een natuurlijk peilbeheer
  • een natuurvriendelijke inrichting van waterlopen en grachten
  • herstellen van het leefgebied van beschermde soorten

VMM staat ook in voor de wijziging van de waterhuishouding van de omliggende grachten. Hierdoor zal het omliggende broekgebied op een natuurlijke manier natter worden. 

Lees meer>>

De VMM stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling via grensoverschrijdende projecten.

» Over VMM

      logo Life project Demer Delta       Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.   

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.