Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Grondwaterstanden: vernattingsinvestering Schulensbroek vult grondwaterpeil aan

Grondwaterstanden: vernattingsinvestering Schulensbroek vult grondwaterpeil aan

09-06-2022
De Vlaamse Milieumaatschappij maakte zopas de nieuwe metingen van de grondwaterstanden bekend. Daaruit blijkt dat in 54% van de meetplaatsen er een lage (36%) of zeer lage (18%) grondwaterstand wordt gemeten. 36% kent een normale grondwaterstand en 10% een hoge of zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar. De meimaand was gemiddeld droger dan normaal, daardoor daalde in 86% van de meetplaatsen het grondwater. Ter vergelijking: op hetzelfde moment vorig jaar stond het grondwaterpeil op 51% van de meetplaatsen laag (23%) tot zeer laag (28%) voor de tijd van het jaar. In het warme voorjaar van 2020 stond het grondwaterpeil zelfs op 64% van de meetplaatsen laag (35%) of zeer laag (29%).

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir: “Met de Blue Deal maken we Vlaanderen weerbaarder tegen droogte en waterschaarste. De creatie van natte natuur is hierin cruciaal. Dankzij vernattingsinvesteringen  kan water maximaal vastgehouden worden zodat het infiltreert in de bodem. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil.”

Een impactvolle vernattingsinvestering dat momenteel wordt uitgevoerd binnen de Blue Deal is het Schulensbroek. Dit lager gelegen overstromingsgebied maakt deel uit van de Demervallei en heeft een waterbergend vermogen van 11 miljoen m³. Over een lengte van zo’n 6 kilometer voert de Vlaamse Milieumaatschappij werken uit aan waterlopen en grachten. De aanleg van zacht hellende oevers zorgt voor een geleidelijke overgang tussen land en water, zijgrachten van de waterlopen krijgen een natuurlijke monding en overbodige betonnen structuren zoals kokerbruggen verdwijnen. Daarnaast herstelt de VMM de oorspronkelijke afwatering waardoor meer water door het gebied zal stromen en het pompgemaal minder gebruikt zal worden.

Met deze ingrepen vergroot de natuurlijke capaciteit om water vast te houden en zullen grondwaterstanden in het voorjaar en de zomer minder diep wegzakken. Dergelijke investeringen versterken structureel de natuurlijke waterberging en wapenen ons tegen langdurige droogte. Dit project is ook belangrijk voor de natuurdoelstellingen in het Europees beschermde natuurgebied. Ongeveer één derde van de werken is ondertussen uitgevoerd. De werken worden in het najaar van 2022 afgerond. De totaalkost van dit project omvat een investering van 650.000 euro.

Sinds de lancering van de Blue Deal in juli 2020 zijn al op talloze locaties investeringen opgestart die natte natuur structureel herstellen, blauwgroene netwerken realiseren in de bebouwde en open ruimte of waterlopen hermeanderen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.