Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Herinrichtingswerken Schulensmeer

Herinrichtingswerken Schulensmeer

Het Schulensmeer is geen natuurlijk meer maar werd begin jaren 1970-1980 aangelegd voor het winnen van zand. Hoewel het Schulensmeer en het omliggende Schulensbroek zijn uitgegroeid tot een prachtig natuurgebied draagt het gebied de sporen van deze vroegere zandwinningswerken. Met onze werken willen we nu de natte natuur in zijn waarde herstellen.
Naast het meer zijn nog twee oude zanddepots aanwezig. De natte graslanden van vroeger liggen er bedolven onder verschillende meters zand. Er groeien ook nauwelijks water- en oeverplanten aan de rand van het meer door de grote waterdiepte en de steil afgewerkte oevers. 

Bergen verzetten en oevers afschuinen

De oude zanddepots, kunstmatig opgehoogde terreinen tot wel 6 m hoog, worden afgegraven. Ongeveer de helft van de oppervlakte wordt afgegraven tot het vroegere terreinniveau. Hier worden de natte graslanden van weleer hersteld. De andere helft van de zanddepots wordt dieper uitgegraven, tot onder het waterpeil van het Schulensmeer.

Met de vrijgekomen grond van de zanddepots en de grond uit de zandvang worden oevers afgeschuind en delen van het Schulensmeer verondiept. In deze zones ontwikkelen zich rietmoeras en waterplanten.

 Illustratie over het afgraven van de zanddepots

Op die manier zullen we enkel werken met grond die al aanwezig is in het gebied. Zo moet er geen grond aan- of afgevoerd worden van buiten het gebied en kunnen we zwaar vrachtverkeer in de omliggende dorpskernen vermijden.

Monitoring van natuur en waterkwaliteit

Voor de uitvoering van deze werken moet een enorme hoeveelheid grond verzet worden, 400.000 m3 in totaal. Er worden daarvoor zware graafmachines ingezet. Bij het uitvoeren van deze werken gaan we zorgvuldig te werk om verstoring van natuurwaarden in het gebied tot een minimum te beperken. De kwaliteit van alle te verzetten grond werd uitgebreid onderzocht en voldoet aan de wettelijke normen.

Tijdens de uitvoering van de werken wordt de waterkwaliteit voortdurend opgevolgd. Negatieve effecten voor het onderwatermilieu en waterrecreatie, zoals vertroebeling, worden maximaal vermeden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.