Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Blauwalgen / Alle veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Vergunning nodig voor onttrekken van oppervlaktewater?

Je kunt niet zomaar water uit een waterloop halen. De regels hangen af van het soort waterloop. Soms is enkel een melding nodig, in bepaalde gevallen moet je een vergunning of machtiging aanvragen.

Om water uit kanalen of rivieren te mogen gebruiken (capteren) is een vergunning nodig vanaf 500 m³ water per jaar. Voor watercaptaties van minder dan 500 m³ per jaar is enkel een melding nodig.

Voor meer info: surf naar https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie

Ook wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerderWie een permanente toelating wil, moet een machtiging aanvragenDe gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. 

Klik hier voor meer info over onttrekking uit onbevaarbare waterlopen.

Voor welke recreatieve activiteiten op het water vergunning nodig?

Op openbaar domein mag je geen evenement organiseren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond. Vraag dus steeds toestemming vooraleer je een evenement organiseert.

Waar als hengelaar het beste zitten bij blauwalgenbloei?

Blijf zo ver mogelijk uit de buurt van de drijflaag.

De toxines die aanwezig zijn in kleine waterdruppeltjes, kunnen ook via de luchtwegen opgenomen worden. Hierdoor lopen ook hengelaars en beoefenaars van sporten op of aan het water een potentieel risico. Blijf daarom zo ver mogelijk uit de buurt van de drijflaag. Bij wind ga je ook best zo zitten dat je de wind mee hebt.

Mag ik weer zwemmen als de drijflaag verdwenen is?

Als de drijflaag verdwenen is, kunnen nog steeds gifstoffen in het water aanwezig zijn. Pas nadat een analyse aantoont dat het gehalte aan gifstoffen onder de WHO veiligheidsnorm ligt (minder dag 20 µg microcystines/l), is zwemmen of waterrecreatie terug toegestaan.

Blijven snelvaartzones toegankelijk voor schepen met hoge snelheid?

Ja. Enkel jetski, waterski en aanverwanten worden verboden, omdat bij deze activiteiten direct contact met het water onvermijdelijk is.

Besmet oppervlaktewater gebruiken om gewassen te besproeien?

Irrigatie van consumptie- en voedergewassen is verboden.

Onderzoek toont aan dat planten de toxines kunnen opnemen en accumuleren, wat bij consumptie tot potentiële gezondheidsrisico 's leidt. Sommige toxines zijn bovendien zeer hittebestending. Het voedsel koken helpt dus niet om de toxines te vernietigen. Bij aanwezigheid van een drijflaag wordt daarom steeds een captatieverbod ingesteld voor het gebruik van het water voor de irrigatie van consumptie- en voedergewassen.

De overheid raadt irrigatie van andere landbouwgewassen af omwille van de risico's bij het vernevelen van het water. Bovendien kunnen de toxines fytotoxisch zijn, waardoor de plant ziek wordt of de groei afremt.

Vee drenken met water besmet met blauwalgen?

Nee, om gezondheidsredenen voor het vee.

Is er een drijflaag van blauwalgen aanwezig, dan komt er een captatieverbod voor irrigatie en het drenken van vee. Dit captatieverbod geldt tot de drijflaag verdwenen is én het microcystinegehalte onder de drempelwaarde voor captatie voor irrigatie en veedrenking  (1 µg microcystine-LR/l) is gedaald. Deze norm is gebaseerd op normering van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Er is verder onderzoek nodig over de toegestane normering in functie van de verschillende landbouwtoepassingen/diersoorten.

Welke problemen kan besmet water geven op een land- of tuinbouwbedrijf?

Ook hier is het belangrijk om een blauwalgenbloei in een private vijver of een waterbassin tijdig aan te pakken.

  • Het gebruik van het water voor diverse toepassingen ((druppel)irrigatie, drinkwater vee, ….) houdt gezondheidsrisico's in.
  • Algen maken het water ook meer alkalisch en zorgen dus voor een pH-stijging.
  • Verder kunnen ze het irrigatiesysteem verstoppen en problemen veroorzaken bij de waterontsmetting.
  • Bovendien bestaat het risico op accumulatie van toxines in het gewas, wat voor gezondheidsrisico's bij de consument kan zorgen.

Hoe kan ik blauwalgenbloei tegengaan in mijn waterbassin?

Verontreiniging/eutrofiëring van het water vermijden en het water afschermen van licht is de beste oplossing.

Bij watersilo’s is dit vrij gemakkelijk uitvoerbaar. Bij foliebassins/vijvers is een drijvend afdekzeil een mogelijkheid. Er bestaan ook voorwerpen uit kunststof (bollen, robuuste drijvende zeshoekige platen,…) die op het water drijven en met het waterpeil op en neer gaan. Je moet er zoveel aanbrengen tot het wateroppervlak volledig afgedekt is bij de hoogste waterstand. Deze alternatieven zijn duur en niet altijd afdoende bij hevige wind.

Om alle risico's te vermijden, gebruik je het water uit het bassin best niet bij vermoeden van een blauwalgenbloei. Laat eventueel een waterstaal microscopisch onderzoeken en neem gepaste maatregelen alvorens het water te gebruiken. Zorg onder meer voor voldoende zuivering en ontsmetting van het water.

Hebben blauwalgen een impact op de kwaliteit van kraanwater?

Nee. De behandelingstechnieken die de drinkwaterbedrijven gebruiken om van oppervlaktewater drinkwater te produceren, verwijderen de algen en mogelijke toxines volledig.

Drinkwaterbedrijven nemen ook maatregelen om een blauwalgenbloei in de ruwwaterbronnen te vermijden, om het waterbehandelingsproces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Zijn blauwalgen te bestrijden?

Nutriënten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van blauwalgenbloeien. Om schadelijke bloeien van blauwalgen op termijn onder controle te krijgen of te vermijden, is het dus essentieel om de beschikbaarheid en de instroom van nutriënten te verminderen.

Een overzicht van de beschikbare technieken voor het bestrijden van blauwalgen en de voor- en nadelen ervan, staan beschreven in een rapport van het Provinciaal centrum voor Milieuonderzoek. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.