Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Blauwalgen / Alle veelgestelde vragen / Vee drenken met water besmet met blauwalgen?

Vee drenken met water besmet met blauwalgen?

Nee, om gezondheidsredenen voor het vee.

Is er een drijflaag van blauwalgen aanwezig, dan komt er een captatieverbod voor irrigatie en het drenken van vee. Dit captatieverbod geldt tot de drijflaag verdwenen is én het microcystinegehalte onder de drempelwaarde voor captatie voor irrigatie en veedrenking  (1 µg microcystine-LR/l) is gedaald. Deze norm is gebaseerd op normering van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Er is verder onderzoek nodig over de toegestane normering in functie van de verschillende landbouwtoepassingen/diersoorten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.