Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Zwemwater / Evenementen buiten zwem- of recreatiezones

Evenementen buiten zwem- of recreatiezones

Organiseer je een evenement op een waterloop of een vijver waar geen bewaking van de zwemwaterkwaliteit voorzien is? Hier vind je alle aandachtspunten.

Wat wordt van jou als organisator verwacht wanneer wordt gezwommen op een locatie die niet aangeduid is als zwemwater? Kort samengevat: een evenement mag enkel plaatsvinden als het voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor actieve ontspanningsevenementen. Die voorschriften vind je terug op de website van de federale overheid.

Volgende stappen zijn belangrijk om na te gaan of jouw evenement op een waterloop of vijver kan doorgaan:

 1. Voor een eenmalig evenement (bv. triatlon, Big Jump,…) moet je toestemming vragen aan de burgemeester.
 2.  Informeer de betrokken waterloopbeheerder over het evenement en vraag advies:
  • bevaarbare waterlopen: Waterwegen en Zeekanaal nv of De Vlaamse Waterweg NV
  • onbevaarbare waterlopen 1e categorie: VMM
  • onbevaarbare waterlopen 2e categorie: provinciebestuur
  • onbevaarbare waterlopen 3e categorie: gemeentebestuur
  Vraag zeker na of er afvalwaterlozingen, overstorten en koelwaterlozingen zijn in de buurt van het traject van de activiteit.
 3. De organisator van het evenement is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de nodige analysen door een erkend privé-laboratorium dat het pakket W8.1 analyseert. Selecteer een labo dat pakket W8.1 analyseert uit deze lijst van de erkende labo’s.

Richtlijnen voor monstername en analyse

De monstername gebeurt best een week voor het evenement. De parameters die geanalyseerd moeten worden zijn E. coli en intestinale enterokokken. Voor het beoordelen van de resultaten kan je als organisator een beroep doen op de afdeling Preventief gezondheidsbeleid van het Departement Zorg.

Op basis van onderstaand schema's worden de monsters beoordeeld.

Indien enkel gezonde personen deelnemen

Intestinale enterokokken/100 ml

<700

Activiteit kan doorgaan

E. coli/100 ml

<2000

Activiteit kan doorgaan

Indien ook kinderen, ouderen of personen met een lage weerstand deelnemen

Intestinale enterokokken/100 ml

<400

Activiteit kan doorgaan

E. coli/100 ml

<1000

Activiteit kan doorgaan

Let op: ook bij een goed analyseresultaat blijft waakzaamheid geboden. Als er bijvoorbeeld tussen het tijdstip van staalname en het evenement zware regenval is, kunnen er overstorten uit de riolering in werking treden waardoor de bacteriologische waterkwaliteit verslechtert.

Evenementen op onbevaarbare waterlopen van 1e categorie

Misschien wil je een evenement organiseren op een onbevaarbare waterloop?

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van 1e  categorie. Die waterlopen zijn niet ingericht om te zwemmen. Er kunnen zich tal van gevaren voordoen ter hoogte van kunstwerken zoals sluizen en stuwen en ook bij hoogwater of bij onderhoudswerken. Bovendien kan het betreden van ecologisch kostbare oeverzones voor grote schade zorgen. Om die reden raden we het zwemmen ook af in onbevaarbare waterlopen.

Wil je toch een evenement organiseren in één van onze waterlopen? Dan gelden er naast de algemene aandachtspunten voor een evenement buiten een zwemzone ook nog een paar specifieke aandachtspunten:

 1. Leg de precieze locatie van het evenement aan de VMM tijdig ter advies voor. We kunnen dan gekende gevaren signaleren en eventueel adviseren het evenement ergens anders te laten doorgaan.
 2. Er mag niet gesprongen worden in de omgeving van stuwen en constructies.
 3. Materialen voor rattenbestrijding aan de waterloop mogen niet beschadigd of verplaatst worden.
 4. De oevers mogen niet beschadigd worden.
 5. Het afval van het evenement wordt door de organisator opgeruimd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.