Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Zwemwater / Wetgeving zwemwater

Wetgeving zwemwater

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen
Zwemwaterrichtlijn Zwemwater, zwemmen, kwaliteitsklassen, beheer zwemwaterkwaliteit
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid