Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling

Bemaling van grondwater

Op een bouwwerf is een tijdelijke bemaling vaak noodzakelijk om het grondwaterpeil te verlagen. Maar elke bemaling is anders doordat lokaal het grondwaterpeil, de ondergrond (infiltratiemogelijkheid) en samenstelling van het grondwater verschilt (ijzer, verontreinigingen …).  Daarom ontwikkelde de VMM richtlijnen en rekeninstrumenten om de grootte en de impact van een bemaling te beperken.

Download de bemalingsrichtlijnen & rekeninstrumenten »

Gebruik de richtlijnen als leidraad voor de bemalingsnota

In de aanvraag van een omgevingsvergunning of de melding van een bemaling moet je als aanvrager motiveren waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn. 

Schema met te volgen stappen.

Voor de bemalingsnota toets je de vier stappen af, die we hieronder in detail bespreken.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.