Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Bemaling

Bemaling van grondwater

Op een bouwwerf is een tijdelijke bemaling vaak noodzakelijk om het grondwaterpeil te verlagen. In eerste instantie moet ingezet worden op de beperking van het opgepompte debiet. Het water wordt best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd.  Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk. Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden. 

In de vergunningsaanvraag of melding voor de bemaling moet de aanvrager motiveren waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn

Schema met te volgen stappen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.