Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Drinkwater / Waterarmoede

Waterarmoede

 • De waterbedrijven leverden in 2020 water aan 2 703 573 klanten zonder ondernemingsnummer, dat zijn huishoudens die beschikken over een eigen watermeter.
 • Klanten die met betalingsmoeilijkheden kampen, kunnen een afbetalingsplan vragen bij het waterbedrijf. In 2020 werden 56 852 afbetalingsplannen aangevraagd.
 • Bij aanhoudende betalingsmoeilijkheden kan het waterbedrijf een aanvraag tot begrenzing of afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie (LAC).  Bij de advisering van deze aanvragen kan de LAC een afbetalingsplan opleggen. De Lokale Adviescommissie (LAC) legde in 2020 8 848 afbetalingsplannen op.
 • Er werden in 2020 70 debietbegrenzingen en 0 afsluitingen uitgevoerd na een LAC-advies om redenen van wanbetaling.
 • Het lage aantal begrenzingen en de sterke daling (tot 0) van het aantal afsluitingen werden minstens gedeeltelijk veroorzaakt door de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de maatregelen die de Vlaamse overheid afkondigde.
Laatst bijgewerkt: november 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

 • De waterbedrijven leverden in 2020 water aan 2 703 573 klanten zonder ondernemingsnummer. Klanten zonder ondernemingsnummer zijn huishoudens die beschikken over een eigen watermeter.
 • Binnen de groep van klanten zonder ondernemingsnummer hadden er 165 741 recht op een sociaal tarief. Zij hebben recht op een korting van 80 % op alle onderdelen van de waterfactuur of op een forfaitair bedrag. 27 693 klanten zonder ondernemingsnummer waren beschermd zonder recht op een sociaal tarief, zij hebben meer rechten bij de levering van water en zijn dus beter beschermd als ze problemen hebben om de factuur te betalen.
 • Klanten die met betalingsmoeilijkheden kampen kunnen een afbetalingsplan vragen bij het waterbedrijf. In 2020 werden 56 852 afbetalingsplannen aangevraagd
 • De Lokale Adviescommissie (LAC) is een commissie op gemeentelijk niveau met vertegenwoordigers van het OCMW, de netbeheerder of watermaatschappij en eventueel de verbruiker. De lokale adviescommissie beslist over vragen van de netbeheerder of waterleverancier tot afsluiting van elektriciteit, aardgas of water en hoort daarbij ook de verbruiker. In 2020 werden 8 848 afbetalingsplannen opgelegd door de LAC.
 • Bij aanhoudende betalingsmoeilijkheden kan het waterbedrijf een aanvraag tot begrenzing indienen bij de LAC. Begrenzen betekent dat de watertoevoer in debiet begrensd wordt tot minimaal 50 liter per uur. In een aantal gevallen kan het waterbedrijf ook een aanvraag tot afsluiting indienen. Afsluiting betekent dat er geen water meer uit de kaan komt.  Bij de advisering van deze aanvragen kan de LAC een afbetalingsplan opleggen. Als de klant dit afbetalingsplan volgt, wordt hij niet begrensd of afgesloten. Er werden in 2020 70 debietbegrenzingen en 0 afsluitingen uitgevoerd na een LAC-advies om redenen van wanbetaling.
 • Sinds 1 januari 2020 is de verplichte debietbegrenzing ingevoerd. Vanaf die datum kan een huishoudelijke klant met betalingsproblemen met andere woorden niet meer van de watervoorziening afgesloten worden zonder dat eerst de procedure voor debietbegrenzing is doorlopen.
 • Het lage aantal begrenzingen en de sterke daling (tot 0) van het aantal afsluitingen werden minstens gedeeltelijk veroorzaakt door de gevolgen van de COVID-19-pandemie: de Vlaamse Overheid riep een civiele noodsituatie uit van 20 maart 2020 tot 17 juli 2020 en van 30 oktober 2020 tot en met 27 februari 2021.  Tijdens de periodes van civiele noodsituatie konden de waterbedrijven niet overgaan tot het afsluiten of begrenzen van het debiet van de waterlevering bij een abonnee, tenzij in geval van een onmiddellijke bedreiging van de volksgezondheid.

evolutieEvolutie

Los van de uitzonderlijke situatie in 2020 is er:

 • sinds 2017 een langzame daling van het aantal aangevraagde en opgelegde afbetalingsplannen;
 • sinds 2015 een sterke daling van het aantal afsluitingen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de waterbedrijven en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen en een belangrijk instrument in de strijd tegen waterarmoede.

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.