Vlaanderen.be www.vmm.be

Oppompverbod onbevaarbare waterlopen en beken in heel Vlaanderen, vaarverbod Kleine Nete in Kasterlee

In heel wat waterlopen is door de droogte het waterpeil te laag. Daarom is in Vlaanderen het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen en beken tijdelijk verboden. Op een deeltraject van de Kleine Nete is er een vaarverbod.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Vismigratie / Stand van zaken

Stand van zaken

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen hebben de waterloopbeheerders inspanningen geleverd voor het ecologisch herstel van waterlopen.

Voor het herstel van een vrije vismigratie zijn veel projecten al gerealiseerd, heel wat projecten zijn in voorbereiding. Maar om de doelstelling van de Benelux-beschikking te halen, is er nog heel veel werk aan de winkel.

Een actuele stand van zaken over de sanering van vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen vind je in de databank.

Ga naar de databank

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.