Vlaanderen.be www.vmm.be

Projectupdates

Hier vind je het laatste nieuws over de ontwikkelingen en verloop van de projecten binnen het totaalplan Kleine en Grote Gete.
12 deelgebieden afgebakend (25 april 2023)

In het valleigebied van de Gete werden 12 deelgebieden afgebakend. In deze gebieden werkt de VMM momenteel, in overleg met lokale actoren, aan concrete maatregelen voor waterberging. Waar dat nodig is, combineren we het herstel van waterberging met droogtebestrijding en ecologisch beekherstel. Het totaalplan moet de deelgebieden klimaatbestendiger maken en overstromingen maximaal spreiden over het volledige valleigebied.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.