Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Projectupdates / 12 deelgebieden afgebakend (25 april 2023)

12 deelgebieden afgebakend (25 april 2023)

25-04-2023
In het valleigebied van de Gete werden 12 deelgebieden afgebakend. In deze gebieden werkt de VMM momenteel, in overleg met lokale actoren, aan concrete maatregelen voor waterberging. Waar dat nodig is, combineren we het herstel van waterberging met droogtebestrijding en ecologisch beekherstel. Het totaalplan moet de deelgebieden klimaatbestendiger maken en overstromingen maximaal spreiden over het volledige valleigebied.

Afstemming natuurdoelstellingen en landbouwgebruik

De maatregelen worden maximaal afgestemd met de natuurdoelstellingen en het landbouwgebruik in de deelgebieden. Het zoeken naar de juiste maatregel voor elke locatie is maatwerk. Er wordt rekening gehouden met de doelstellingen in elk deelgebied en gezocht naar win-wins.

De VMM lanceerde in maart 2023 de ontwerpopdracht tijdens de startvergadering van de stuurgroep. Nu volgen er meerdere projectvergaderingen met de gemeentes én belanghebbenden uit landbouw, natuur- en andere sectoren.

Bekijk het overzicht van de 12 deelplannen en doelstellingen per deelgebied >>

Plattegrond van het projectgebied van de Grote en Kleine Gete binnen het totaalplan Ruimte voor de Getes

Plattegrond met 12 deelgebieden van het Totaalplan Ruimte voor de Getes

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.