Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Projectupdates / Voorbereiding totaalplan Ruimte voor waterlopen Kleine en Grote Gete van start (25-03-2022)

Voorbereiding totaalplan Ruimte voor waterlopen Kleine en Grote Gete van start (25-03-2022)

25-03-2022
In de zomer van 2021 kampten de Kleine en de Grote Gete met zware overstromingen. De Vlaamse Milieumaatschappij werkt samen met Hoegaarden, Linter, Zoutleeuw, Tienen, Geetbets en Landen een ambitieus actieplan uit om de Getestreek beter te wapenen tegen overstromingen.

Met het plan willen we de valleien klimaat- en overstromingsbestendiger maken en de overstromingen maximaal spreiden in het volledige valleigebied. Ook de gouverneur van Vlaams-Brabant steunt deze visie.

"Afgelopen zomer ondervond de Getestreek aan de lijve welke impact de klimaatverandering met zich kan meebrengen, met alle gevolgen van dien voor de inwoners. Met onze Blue Deal willen we een antwoord bieden op dergelijke overstromingen en wateroverlast in de valleien maximaal beperken. In samenspraak met de verschillende lokale besturen plannen we zowel op korte als op (middel)lange termijn structurele ingrepen om de inwoners van de Getestreek beter te beschermen", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Beschikbare ruimte benut

De VMM analyseerde de overstromingen tijdens de zomer van 2021. Er zijn knelpunten in het volledige stroomgebied van de Getes, maar de grootste overstromingen en schade vonden plaats in de meer stroomafwaarts gelegen valleigebieden. Door de beschikbare ruimte in de stroomopwaartse valleigebieden beter te benutten, kunnen we eventuele schade in de toekomst beperken.

De VMM maakt hiervoor een ambitieus totaalplan, waarvan de eerste mogelijkheden al besproken werden met de gemeenten. De maatregelen in één gemeente ondersteunen een kleiner overstromingsrisico in een andere gemeente.

Afstemming natuurdoelstellingen en landbouwgebruik

Enkele voorbeelden van maatregelen zijn de aanleg van beschermingsdijken om lokaal woningen te beschermen, de verlaging van dijken naast de Gete om de waterberging in de vallei te bevorderen, maatregelen om snelle waterafvoer tegen te gaan, de inzet van stuwen en noodschuiven om de berging lokaal te versterken …. We stemmen maximaal af met de natuurdoelstellingen en het landbouwgebruik in de valleigebieden. Waar dat nodig is, wordt het herstel van waterberging gecombineerd met vernatting en ecologisch beekherstel.

Niet alle maatregelen kunnen in één keer genomen worden. Op korte termijn wordt een beschermingsdijk in het centrum van Tienen gerealiseerd. Voor Zoutleeuw werken we versneld aan een betere waterberging opwaarts de oude spoorweg, gecombineerd met de aanleg van een bescherming rond de bedreigde woningen. Voor het project in Zoutleeuw hebben de gemeente en de VMM de grondverwerving al gestart. In Hoegaarden worden ingrepen rond de Celismolen gepland met als doel de molen beter te beschermen, maar ook om vismigratie mogelijk te maken en het valleigebied beter te benutten voor waterberging. In Linter wordt een verhoogde waterberging in het valleigebied gecombineerd met vernatting. In Landen willen we onder meer het centrum van Ezemaal beter beschermen door de aanleg van een aantal beschermingsdijken. Lokaal zal het ook noodzakelijk zijn om voor individuele bescherming van woningen te zorgen. Dit is onder meer het geval in Geetbets.

De projecten worden verder voorbereid en geconcretiseerd met participatie van de lokale actoren.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.