Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Afvalwater / Soorten afvalwater

Soorten afvalwater

VLAREM maakt onderscheid tussen huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater.
  • Huishoudelijk afvalwater is afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van normale huishoudelijke activiteiten, sanitaire installaties, keukens, de reiniging van gebouwen zoals woningen, kantoren, kazernes, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, kapsalons, restaurants, drankgelegenheden en afvalwater afkomstig van wassalons waar de toestellen enkel door de klanten zelf worden bediend. Het lozen van huishoudelijk afvalwater is in principe niet gebonden aan een omgevingsvergunning indien afkomstig van woongelegenheden.
  • Koelwater is het water dat in de industrie voor afkoeling gebruikt wordt en dat niet in aanraking is gekomen met af te koelen stoffen of met andere verontreinigende stoffen.
  • Bedrijfsafvalwater is alle afvalwater dat niet voldoet aan de definitie van huishoudelijk afvalwater (of koelwater). Als huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater samen geloosd worden, wordt het geheel gezien als bedrijfsafvalwater.

Voor bedrijfsafvalwater is er een onderscheid tussen:

Bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen

Wat volgens de wetgeving gevaarlijke stoffen zijn, is terug te vinden in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM. Het indelingscriterium GS bepaalt vanaf welke concentratie afvalwater beschouwd moet worden als bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen. Als de concentratie van gevaarlijke stoffen hoger is dan het indelingscriterium GS, is een bedrijf vergunning plichtig voor die parameter. De indelingscriteria zijn terug te vinden in de tabel van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM. Gevaarlijke stoffen zonder indelingscriterium moeten eveneens worden opgenomen in de vergunning indien relevant voor het geloosde afvalwater.

Bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen

Dit afvalwater bevat geen gevaarlijke stoffen vermeld in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM of bevat geen gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM.

De VMM streeft via een doordacht adviesbeleid naar een minimale verontreiniging van het milieu met oog voor de economische realiteit. Daarnaast volgt de VMM de lozingen van bedrijven op via haar meetnet bedrijfsafvalwater en het integraal milieujaarverslag.

» Over VMM

De Waterwegwijzer maakt je wegwijs in de wereld van watervriendelijk en doordacht (ver)bouwen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.