Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Afvalwater / Rapportering debieten

Rapportering debieten

Jaarlijks vraagt de VMM aan bedrijven met een continue debietsregistratie om de geloosde debieten afvalwater te rapporteren.

Die gegevens worden gebruikt om de individuele analyseresultaten uit het meetprogramma van het meetnet afvalwater (6 tot 12 monsternames per bedrijf) zo getrouw mogelijk om te rekenen tot een jaarvracht en hierover te rapporteren.

Wanneer moet je rapporteren?

Enkel als je bedrijf met een continue debietsregistratie werkt, zal de VMM vragen om te rapporteren. Hieronder vallen de lozingen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 100 m3 per uur ( bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen) of 50 m3 per uur (bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen). Via je vergunning wordt aan je bedrijf een continue debietmeting opgelegd in het zelfcontroleprogramma (Vlarem artikel 4.2.5.2. en 4.2.5.3.). Bedrijven die opgenomen zijn in het jaarprogramma van het meetnet afvalwater van de VMM ontvangen ook jaarlijks de vraag om te rapporteren.

Optimalisatie van rapportering

In overleg met vertegenwoordigers uit de industrie is afgesproken om deze vraag zo veel mogelijk te stroomlijnen met bestaande wettelijke verplichtingen, namelijk het IMJV (Integraal Milieujaarverslag) en de heffingsaangifte. Dit betekent dat de debieten slechts één maal per jaar gerapporteerd worden en dat deze gegevens door de 3 overheidsdiensten gebruikt worden : emissie-rapportering, IMJV en heffingen.

De VMM streeft via een doordacht adviesbeleid naar een minimale verontreiniging van het milieu met oog voor de economische realiteit. Daarnaast volgt de VMM de lozingen van bedrijven op via haar meetnet bedrijfsafvalwater en het integraal milieujaarverslag.

» Over VMM

De Waterwegwijzer maakt je wegwijs in de wereld van watervriendelijk en doordacht (ver)bouwen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.