Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Pers

Pers

Onze woordvoerder Katrien Smet is bereikbaar voor je vragen en bereid om je bij te staan in je zoektocht naar correcte informatie via k.smet@vmm.be of 053 72 62 22.

17-01-2024 Luchtkwaliteit in Aalst aanzienlijk verbeterd

Stad Aalst liet de concentratie van NO2, stikstofdioxide, in de lucht meten in het centrum van de stad. Uit de verrichte metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de concentratie aanzienlijk is gedaald, met een berekende afname van gemiddeld 16 µg/m³ of 44% in vergelijking met 2018. Luchtkwaliteit is een cruciale parameter geworden voor een gezonde woonomgeving die belangrijk is om diverse bewoners naar de stad te trekken.

Lees verder...

08-12-2023 Invasieve Chinese wolhandkrabben: Nieuw project gestart om inheemse ecosystemen te behouden

Invasieve uitheemse soorten zoals de Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis), die ongeveer 100 jaar geleden werd geïntroduceerd, vormen een bedreiging voor ecosystemen en kunnen enorme ecologische en economische schade aanrichten. Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) heeft in zijn laatste rapport opnieuw gewezen op het gebrek aan internationaal gecoördineerde strategieën om invasieve soorten te bestrijden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft nu samen met andere partners uit België, Frankrijk, Duitsland en Zweden het Europees gefinancierde Interreg Noordzeeproject ‘Clancy’ opgestart. Het doel: de populatie wolhandkrabben in de Europese rivieren aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd hun ecologische status verbeteren.

Lees verder...

6-12-2023 Voetbalterrein krijgt ecologisch waardevolle en recreatieve inrichting

Op maandag 4 december startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de afgraving van een deel van het voormalig voetbalveld en randzone ervan in de Frans Smoldersstraat ter hoogte van de Leuvensesteenweg in Zaventem. De rivier de Woluwe, die het terrein flankeert, krijgt zo meer ruimte om gecontroleerd uit haar oevers te treden. Het terrein krijgt een ecologisch waardevolle inrichting met ruimte voor natte natuur, bos en recreatie. Als alle volgens planning verloopt, worden de werken afgerond in april 2024.

Lees verder...

13-11-2023 Vlaams overheid rondt grootste saneringsoperatie van waterlopen ooit af

17 kilometer waterloop en oevers werden de voorbije 7 jaar grondig onder handen genomen in Beringen, Tessenderlo, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De historische verontreiniging van de Winterbeek met zware metalen en zouten werd waar mogelijk weggenomen. De gesaneerde oevers zijn opnieuw proper en ook de eerste positieve effecten van de verbeterde beekkwaliteit zijn al zichtbaar.

Lees verder...

17-10-2023 Kronkelende Kleine Nete geeft natuur in het Olens Broek nieuwe kansen

De Kleine Nete kronkelt terug als vanouds door natuurgebied het Olens Broek-Langendonk in Herentals. Door de rivier vroeger recht te trekken verloor ze haar ecologische waarde en ontstonden vijvers in het landschap. De afgelopen maanden verbond de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die vijvers opnieuw met het rechtgetrokken traject. De herstelwerken zorgen voor meer stromingsvariatie, laten de natuur in en rond rivier floreren en voorkomen dat het gebied verder verdroogt.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.