Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

 Volg VMM via RSS

 

Vispassage op de Mark in Hoogstraten verhoogt natuurwaarde voor omgeving

Vanaf 22 maart start de VMM samen met de stad Hoogstraten en Aquafin met de bouw van een vispassage op de Mark vlakbij de Laermolen. Vissen kunnen zo opnieuw stroomopwaarts zwemmen, wat noodzakelijk is voor hun voortplanting. Ook andere fauna en flora in de omgeving profiteren van deze ingreep. Een nieuwe rustplek op de omliggende percelen zorgt voor water- en natuurbeleving.

Lees verder...

Vierde editie Week van het Water streeft naar waterbewustzijn en -beleving in Vlaanderen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) organiseert voor de vierde keer de Week van het Water. Van 22 tot 31 maart 2024 vinden in heel Vlaanderen meer dan 100 activiteiten plaats die focussen op waterbewustzijn en -beleving. Meer dan 110 verenigingen, lokale besturen en organisaties engageren zich. De week start op Wereldwaterdag. “De naam Vlaanderen betekent zoveel als ‘overstroomd land’. Wij Vlamingen zijn dus al van oudsher bezig met water, het zit in ons culturele DNA. Water is onze bondgenoot, onze kostbaarste grondstof. Het is goed om daar stil bij te staan en daar echt bewust van te worden”, zegt de Vlaamse minister van Omgeving.

Lees verder...

Stijgende grondwaterstanden en debieten door natte februari

Met dubbel zoveel neerslag als gemiddeld zorgen de natte laatste weken voor een uitzonderlijk grondwaterpeil. In 96% van de meetplaatsen registreert de VMM normale, hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Het is meer dan 20 jaar geleden dat het peil begin maart nog zo hoog stond. De 14-daags gemiddelde debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn op alle meetplaatsen normaal, hoog tot zeer hoog.

Lees verder...

CIW-event inspireert rond klimaatadaptief waterbeleid

We moeten inventief zijn om ons waterbeleid klaar te maken voor de klimaatverandering. Daarom bracht de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) woensdag 7 februari 2024 tal van belanghebbenden samen in Brussel. Experts konden de meer dan 150 aanwezigen inspireren voor een klimaatadaptief waterbeleid.

Lees verder...

‘Een duurzame waterketen houdt rekening met alle noden’

Klimaatverandering dwingt ons om anders na te denken over ons watergebruik. De transitie naar circulair water in Vlaanderen is ingezet. VMM-experte Tania Verhoeve geeft inzicht in de uitdagingen waar we voor staan en welke stappen er in Vlaanderen worden genomen om circulair watergebruik meer in ons DNA op te nemen.

Lees verder...

Nog exact een maand … en dan begint de Week van het Water 2024

Nog één maand en dan is het zover. Op 22 maart, de dag die wereldwijd erkend wordt als Wereldwaterdag, zetten we in Vlaanderen een tandje bij om het waterbewustzijn onder de Vlaamse burgers te vergroten via onze Week van het Water. Een hele week lang, en zelf iets langer, benadrukken we het belang van water in onze regio en moedigen we organisaties en partners aan om hun eigen werking rond water in de kijker te zetten.

Lees verder...

Realtime metingen luchtkwaliteit: hulpinstrument bij evaluatie mobiliteitsmaatregelen

Sinds de start van 2024 houdt de stad Gent de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten met behulp van 15 nieuwe sensorboxen die realtime metingen uitvoeren. De sensoren zijn ontworpen om de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht te meten, een schadelijke stof voornamelijk afkomstig van wegverkeer. De komende twee jaar worden de sensoren op verschillende locaties in Gent ingezet. De VMM bewaakt de kwaliteit van de sensoren en biedt toegang tot de resultaten.

Lees verder...

Nieuwe vistrap bij Rentfortmolen in Bilzen voor vrije vismigratie op Demer

De VMM is gestart met de bouw van een vistrap bij de Rentfortmolen in het Limburgse Bilzen. Dankzij een alternatieve route zullen vissen er opnieuw vrij migreren, wat belangrijk is voor hun voortplanting. Dit is het derde van vijf knelpunten die weggewerkt wordt om doorgang voor vissen op de ganse Demer mogelijk te maken. Voor deze werken werden gronden verworven van de stad Bilzen en aanpalende privé-eigenaars.

Lees verder...

Grondwaterstanden blijven hoog, debieten normaliseren

Met net iets meer neerslag dan gemiddeld was januari een vrij gewone maand. Op 82% van de meetplaatsen meet de VMM normale, hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. De 14-daags gemiddelde debieten van de onbevaarbare waterlopen dalen tot een eerder normaal niveau. Het effect van de zeer natte laatste weken van 2023 en de start van 2024 is zo minder zichtbaar.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.