Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2024 / Een nieuwe stap voorwaarts in de strijd tegen klimaatverandering

Een nieuwe stap voorwaarts in de strijd tegen klimaatverandering

28-03-2024
Vlaanderen investeert in drie nieuwe klimaatadaptatie-scans om lokale besturen te helpen bij de aanpassing in functie van de klimaatverandering. Met zo'n scan biedt de VMM lokale besturen de handvaten om lokale klimaatuitdagingen aan te pakken. Dit jaar gaan we aan de slag in drie regio's: Wetteren/Sint-Lievens-Houtem, Zaventem en Bilzen/Hoeselt.

Drie projectteams voor drie regio’s

Voor de ontwikkeling en uitvoering van de klimaatadaptatie-scans, werkt de VMM samen in projectteams. Die bestaan uit VMM-experts bijgestaan door externe studiebureaus Sumaqua, Sweco, Team-Omgeving & Hydroscan.

Deze scans gaan verder dan louter informatiedeling. Met een gedetailleerde data-analyse brengen de scans de kwetsbaarheden van de regio in kaart. Ook gaan de projectteams meermaals op terreinbezoek en in overleg met de lokale besturen. Al hun bevindingen vertalen ze naar een visie, strategie met concrete maatregelen en een actieprogramma om de impact van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen lokaal te verminderen. De ontwerpen zijn erop gericht om de gevolgen van klimaatverandering tot minstens 2050 op te vangen.

De betrokken gemeenten kunnen het actieprogramma dan meteen plannen en uitvoeren om de impact van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen te verminderen.

Wat houdt de dienstverlening in?

De klimaatadaptatie-scan biedt een concreet actieprogramma voor lokale besturen dat bestaat uit deze onderdelen:

  • Een visie: waar moet de gemeente naartoe om een klimaatbestendige leefomgeving te creëren? Met welk doel?
  • Een strategie om die doelen te bereiken
  • Concrete maatregelen: welke specifieke technieken, op welke locatie en in welke hoeveelheid zijn nodig om dat doel te bereiken?
  • Een overzicht van prioritaire acties.
  • Enkele uitgewerkte projectontwerpen die bijdragen aan het actieprogramma en de bijhorende kosten/baten, uitgewerkt tot een programma op lange termijn.

Wat zijn de voordelen van deze specifieke aanpak?

  • De scans bieden een gedetailleerd analyse van de kwetsbaarheden van een regio voor de effecten van klimaatverandering.
  • De scans resulteren in investeringsklare project-ontwerpen en beleidsmaatregelen.
  • De scans dragen bij aan de versnelde klimaatactie op het terrein.
  • Hoe concreter de maatregel, hoe meer effect bij uitvoering..

De resultaten van de eerste scans volgen over negen maanden. In 2025 komen er bijkomende scans voor regio's in West-Vlaanderen en Antwerpen. De VMM gaat de komende maanden na in welke regio's de nood het hoogst is.

klimaatteams

Keten van klimaatdiensten

Eind 2022 lanceerde VMM de uitbreiding van het Klimaatportaal-Vlaanderen met een PLAN- en PROJECT-tool. Deze tools bevatten een schat aan informatie voor lokale besturen en ontwerpers van publieke ruimte. Zij krijgen met de tools zicht op de omvang en zoekzones voor groenblauwe maatregelen. Daarnaast zien ze hoe de adaptatiemaatregelen aligneren met de ambities in het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Achter de schermen vraagt dat een complexe puzzel van data-analyses, om bijvoorbeeld wijk per wijk of afstroomzone per afstroomzone in kaart te brengen en daarbij ambities en maatregelen te evalueren. Bovendien vertalen de krachtige tools de resultaten naar een begrippenkader dat aansluit bij dat van de lokale besturen, zoals extra engagementen uit het Lokaal Energie en Klimaatpact (o.a. 1 boom/inwoner, 1 m² ontharding/inwoner, 1 m³ buffering en infiltratie).

Met de nieuwe scans bouwen we verder op die bestaande kennis en data-analyses. Met deze keten van klimaatdiensten kunnen lokale besturen aan de slag om Vlaanderen effectief klimaatbestendig te maken..

Vragen? Contacteer onze lokale adviseurs klimaatadaptatie via .

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.