Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Lage-emissiezones in Vlaanderen / Regelgevend kader voor steden en gemeenten / Vrijstellingen voor de lage-emissiezone

Vrijstellingen voor de lage-emissiezone

Sommige voertuigen hebben toch toegang tot de lage-emissiezone, ook al voldoen ze niet aan de toegangsvoorwaarden.

Het gaat om de volgende voertuigen:

 • Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap
 • Mobiele kranen
 • Prioritaire voertuigen (zoals ambulances, politie, brandweer, …)
 • Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 • Voertuigen van de Krijgsmacht

Personen met een handicap

Voorwaarden

Voor voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap moet minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer
 • het voertuig is uitgerust met een geïntegreerd systeem dat in of aan het voertuig is gemonteerd en dat bestemd is om een rolstoel samen met de gebruiker in het voertuig te plaatsen

Verplichte registratie

Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap en die niet aan de toegangsvoorwaarden voldoen, moeten geregistreerd worden. 

Meer informatie over hoe je je wagen kan registreren »

Gewijzigde vrijstellingen vanaf 27 april 2024

Vanaf 27 april kan er geen vrijstelling meer aangevraagd worden voor bussen met staanplaatsen en uitgerust met een verlaagde vloer. Voor de volgende voertuigen kan dan weer wel een vrijstelling aangevraagd worden vanaf 27/04/2024:

 • het voertuig is voorzien van een automatische schakeling en de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, beschikt over een rijgeschiktheidsattest waarop de code 10.02 staat en een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.
 • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd is geregistreerd als mantelzorger met sociaal voordeel en de mantelzorger of de zorgvrager woont in de LEZ.
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie. En een persoon die in het verblijfsregister is opgenomen op het zelfde adres als de eigenaar van het voertuig beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap

Ook voor deze voertuigen is registratie noodzakelijk

Mobiele kranen

Mobiele kranen zijn voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigencategorie N3 (vrachtwagens) die niet zijn uitgerust voor het vervoer van goederen, maar zijn voorzien van een kraan waarvan het hefmoment ten minste 400 kNm bedraagt.

Dat is dus iets anders dan een kraanwagen die ook van de categorie N2 (vrachtwagens) kan zijn en dus niet automatisch een vrijstelling krijgt. Het krijgen van een vrijstelling is dus afhankelijk van de categorie waaronder het voertuig behoord. De categorie van je voertuig staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Als uw voertuig niet tot de categorie N3 behoort dan moet het aan de LEZ-criteria voldoen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.