Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Lage-emissiezones in Vlaanderen / Regelgevend kader voor steden en gemeenten / Criteria lage-emissiezones op basis van euronormen

Criteria lage-emissiezones op basis van euronormen

In de lage-emissiezone worden de meest vervuilende voertuigen gebannen. Dit gebeurt in verschillende fases. De toegangsregels gelden 7 dagen per week en 24 u per dag en houden rekening met hoeveel roet en stikstofoxiden een voertuig in realiteit uitstoot.

Toelatingscriteria personenwagens (M1)

 

 

Diesel

Benzine/Gas

Tot 31-12-2024

Toegelaten

Euro 5 en hoger 

Euro 2 en hoger 

Niet toegelaten

Euro 0- 4 

Euro 0 -1

1-1-2025 tot

31-8-2027

Toegelaten

Euro 6, 6dt en 6d 

Euro 3 en hoger  

Niet toegelaten

Euro 0-5 

Euro 0 - 2

1-9-2027 tot

31-12-2027

Toegelaten

Euro 6d 

Euro 3 en hoger

Niet toegelaten

Euro 0-6 en euro 6dt 

Euro 0 – 2

Na 1-1-2028

Toegelaten

Euro 6d 

Euro 4 en hoger

Niet toegelaten

Euro 0-6 en euro 6dt 

Euro 0 – 3

De combinatie van de euronorm en het brandstoftype (diesel, benzine, gas) van een voertuig vertelt ons hoeveel roet en stikstofoxiden het voertuig uitstoot. De euronorm  is een cijfer van 1 tot 6 en staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Hoe hoger het cijfer, hoe recenter en milieuvriendelijker het voertuig.

Voor dieselvoertuigen is vanaf 1 september 2027 ook de letter na het cijfer 6 relevant. Euro 6d-TEMP (euro 6dt in de tabel) en euro 6d zijn voertuigen die in het labo én op de baan worden getest. Een euro 6dt mag op de baan meer uitstoten dan een euro 6d. Vanaf 1 september 2027 zijn enkel dieselvoertuigen met euro 6d nog toegelaten.

Binnen een lage-emissiezone worden dus stap voor stap vooral dieselwagens geweerd. De minder strenge toegangsvoorwaarden voor benzinevoertuigen moeten mensen overtuigen om vaker te kiezen voor een benzinevoertuig. Dit kan ook een ouder benzinevoertuig zijn. Het doel is dat er geleidelijk veel minder dieselwagens en meer benzinewagens in de lage-emissiezone rondrijden dan vroeger het geval was. Hierdoor zullen zowel de roetuitstoot als de uitstoot aan stikstofoxiden dalen. Dat zorgt voor een betere luchtkwaliteit, wat dan weer positief is voor onze gezondheid. 

Infografiek vergelijking uitstoot oudere benzine- en dieselwagens met recentste bezinewagen (Euro 6d)

Infografiek: vergelijking van de uitstoot van stikstofoxiden door diesel- en benzinewagens

Toegangsregels voor andere voertuigen 

Er gelden ook toegangsregels voor bussen, kampeerwagens, bestelwagens, vrachtwagens en landbouw- of bosbouwvoertuigen.

Toegangsregels voor bestelwagens (N1) en minibussen (M2)

 

 

Diesel

Benzine/Gas

Tot 31/12/2024

Toegelaten

Euro 5 en hoger

Euro 2 en hoger

Niet toegelaten

Euro 0 - 4

Euro 0 - 1

1/01/2025 - 31/08/2027

Toegelaten

Euro 6, 6dt en 6d

Euro 3 en hoger

Niet toegelaten

Euro 0 - 5

Euro 0 - 2

1/09/2027 - 31/12/2027

Toegelaten

Euro 6d

Euro 3 en hoger

Niet toegelaten

Euro 0 - 6 en 6dt

Euro 0 - 2

Na 1/01/2028

Toegelaten

Euro 6d

Euro 4 en hoger

Niet toegelaten

Euro 0 - 6 en 6dt

Euro 0 - 3

Toegangsregels voor vrachtwagens (N2/N3) en bussen (M3)

 

 

Diesel

Gas

Tot 31/12/2024

Toegelaten

Euro V en hoger

Euro  II en hoger

Niet toegelaten

Euro 0 - IV

Euro 0 - I

1/01/2025 - 31/12/2027

Toegelaten

Euro VI

Euro III en hoger

Niet toegelaten

Euro 0 - V

Euro 0 - II

Na 1/01/2028

Toegelaten

Euro VI

Euro IV en hoger

Niet toegelaten

Euro 0 - V

Euro 0 - III

Opmerking: Voor vrachtwagens boven de 3.5 ton wordt soms de vermelding EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) gebruikt. Deze EEV is gelijkgesteld aan Euronorm V.  

Toegangsregels voor landbouw- en bosbouwvoertuigen (T)

Tot 31/12/2024

Toegelaten

Fase IIIb en hoger

Niet toegelaten

Fase 0 - IIIa

1/01/2025 - 31/12/2027

Toegelaten

Fase IV en hoger

Niet toegelaten

Fase 0 - IIIb

Na 1/01/2028

Toegelaten

Fase V

Niet toegelaten

Fase 0 - IV

Opmerking: Deze toegangsregels gelden voor voertuigen van de categorie T met een vermogen hoger dan 130 kW. Lagere vermogens zijn toegelaten zonder voorwaarden tot 1 januari 2029. Vanaf dan moeten deze voertuigen net als de hogere vermogens aan fase V voldoen.

Kampeerwagens

Afhankelijk van tot welke voertuigcategorie de kampeerwagen behoort (zie inschrijvingsbewijs), gelden er anderen toegangsregels., namelijk die van personenwagens, bestelwagens/minibussen, vrachtwagens/bussen. 

Bromfietsen en moto’s (L)

Bromfietsen en moto’s vallen niet onder de LEZ-regelgeving. Zij hebben dus onbeperkt toegang tot de Vlaamse LEZ’s. Aangezien alle bromfietsen en moto’s tegenwoordig een nummerplaat moeten hebben, kunnen ze worden toegevoegd aan het toepassingsgebied van de LEZ. Er wordt momenteel onderzocht hoe dit het best gerealiseerd kan worden.  Op die manier kunnen in de toekomst ook de meest vervuilende bromfietsen en moto’s uit de LEZ geweerd worden.

Wat als de euronorm niet gekend is?

Als de euronorm niet gekend is, dan kan je de euronorm afleiden aan de hand van de datum van eerste inschrijving (zie inschrijvingsbewijs). Er is namelijk een verband tussen de euronorm van een voertuig en de datum van eerste inschrijving. Voertuigen die voor het eerst worden ingeschreven moeten aan de euronorm voldoen die op dat ogenblik van toepassing is. Als het voertuig dus voor het eerst is ingeschreven na de datum waarop de euronorm van kracht werd, dan kunnen we ervan uitgaan dat het voertuig aan die betrokken euronorm voldoet. Hieronder vind je de tabel die je kan gebruiken om de euronorm te bepalen aan de hand van de datum van eerste inschrijving voor personenwagens (van de categorie M1):  

Overzicht van de euronorm op basis van de datum van 1ste inschrijving per voertuigcategorie »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.