Vlaanderen.be www.vmm.be

Lokale toegangsregels

De toegangsregels voor de lage-emissiezones (LEZ) gelden in alle Vlaamse LEZ’s. Daarnaast hebben de lokale besturen de mogelijkheid om van deze toegangsregels af te wijken. De lokale toegangsregels moeten wel beperkt zijn in de tijd en moeten het gebruik van de voertuigen, die niet aan de gewestelijke toegangscriteria voldoen, afremmen. Zowel Antwerpen als Gent kiezen ervoor om de lokale toelatingen betalend te maken en ze gelden voor een periode van maximum 1 jaar.

Voorwaarden en tarief

Hoewel gemeenten autonoom de voorwaarden voor deze lokale toelatingen kunnen bepalen zijn de voorwaarden in Antwerpen en Gent nagenoeg identiek. Voor onderstaande voertuigcategorieën kan er in beide steden een tijdelijke toelating aangevraagd worden:

  • dieselvoertuigen met euronorm die 1 lager is dan degene die is toegelaten;
  • voertuigen ouder dan 40 jaar (enkel van toepassing in LEZ Antwerpen);
  • voertuigen voor interventies op de openbare weg/algemeen belang (Antwerpen en Gent: enkel euro 3 of III);
  • voertuigen die ingezet worden voor noodoperaties (Antwerpen en Gent: enkel euro 3 of III);
  • voertuigen voor ambulante handel, markten of foren (Antwerpen: enkel euro 3 of III voertuigen en waarvan het verkoop- en motorgedeelte onafscheidbaar zijn).

Bij het bepalen van de tarieven moet er rekening gehouden worden met hoeveel het voertuig vervuilt. Hoe vervuilender het voertuig hoe duurder de lokale toelating.

Meer informatie over de lokale toelatingen voor Antwerpen en Gent

Dagpas

Voor de overige categorieën die geen toegang hebben tot de LEZ en die ook niet in aanmerking komen voor een lokale toelating, is er de mogelijkheid om maximaal 8 keer per jaar een dagpas aan te kopen. Een dagpas kost 35 euro. Als je slechts sporadisch met je wagen een LEZ moeten binnenrijden kan je hiervan dus gebruik maken. 

Meer informatie over de aankoop van een dagpas voor Antwerpen en Gent.

Vanaf 27 april 2024 wordt dit uitgebreid tot maximaal 12 keer per jaar.

Oldtimers

Er is geen algemene uitzondering voorzien voor oldtimers, maar oldtimers (voertuigen ouder dan 40 jaar), komen wel in aanmerking voor een lokale toelating. Omwille van het belang van oldtimers voor het historisch erfgoed voorziet de Vlaamse overheid een uitzondering op de voorwaarden dat voor meer vervuilende voertuigen een hoger tarief moet worden betaald. Steden krijgen dus de mogelijkheid om voor deze historisch waardevolle voertuigen minder strenge toegangsvoorwaarden te hanteren..
De stad Antwerpen en de stad Gent gaeven aan deze bepaling invulling door oldtimers toe te laten tegen betaling van een verlaagd tarief.

De Raad van State oordeelde naar aanleiding van een klacht voor de LEZ van Gent echter dat er geen reden is voor soepelere toegangsvoorwaarden voor deze categorie wagens. Oudere wagens stoten namelijk tot 10 keer meer stikstofoxide uit dan wat toegelaten is in de LEZ. Voor oude dieselvoertuigen ligt de uitstoot van fijn stof tot zelfs 100 maal hoger dan de norm. Als gevolg hiervan hebben oldtimers geen toegang meer tot de LEZ in Gent.

Vanaf 27 april 2024 zullen oldtimers ouder dan 40 jaar, net zoals andere voertuigen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, 12 keer per jaar de LEZ kunnen binnen rijden. Hiervoor moet een dagpas worden aangekocht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.