Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…

Lokale toegangsregels

De toegangsregels voor de lage-emissiezones (LEZ) gelden in alle Vlaamse LEZ’s. Daarnaast hebben de lokale besturen de mogelijkheid om van deze toegangsregels af te wijken. De lokale toegangsregels moeten wel beperkt zijn in de tijd en moeten het gebruik van de voertuigen, die niet aan de gewestelijke toegangscriteria voldoen, afremmen. Zowel Antwerpen als Gent kiezen ervoor om de lokale toelatingen betalend te maken en ze gelden voor een periode van maximum 1 jaar.

Voorwaarden en tarief

Hoewel gemeenten autonoom de voorwaarden voor deze lokale toelatingen kunnen bepalen zijn de voorwaarden in Antwerpen en Gent nagenoeg identiek. Voor onderstaande voertuigcategorieën kan er in beide steden een tijdelijke toelating aangevraagd worden:

  • dieselvoertuigen met euronorm 4
  •  voertuigen ouder dan 40 jaar
  • voertuigen voor interventies op de openbare weg/algemeen belang;
  • voertuigen die ingezet worden voor noodoperaties;
  • voertuigen voor ambulante handel, markten of foren (Antwerpen: enkel euro 3 voertuigen).

Bij het bepalen van de tarieven moet er rekening gehouden worden met hoeveel het voertuig vervuilt. Hoe vervuilender het voertuig hoe duurder de lokale toelating.

Meer informatie over de lokale toelatingen voor Antwerpen en Gent

Dagpas

Voor de overige categorieën die geen toegang hebben tot de LEZ en die ook niet in aanmerking komen voor een lokale toelating, is er de mogelijkheid om maximaal 8 keer per jaar een dagpas aan te kopen. Een dagpas kost 35 euro. Als je slechts sporadisch met je wagen een LEZ moeten binnenrijden kan je hiervan dus gebruik maken. 

Meer informatie over de aankoop van een dagpas voor Antwerpen en Gent.

Oldtimers

Er is geen algemene uitzondering voorzien voor oldtimers, maar oldtimers (voertuigen ouder dan 40 jaar), komen wel in aanmerking voor een lokale toelating. Omwille van het belang van oldtimers voor het historisch erfgoed voorziet de Vlaamse overheid een uitzondering op de voorwaarden dat voor meer vervuilende voertuigen een hoger tarief moet worden betaald. Steden krijgen dus de mogelijkheid om voor deze historisch waardevolle voertuigen minder strenge toegangsvoorwaarden te hanteren.. 

De stad Antwerpen en de stad Gent geven aan deze bepaling invulling door oldtimers toe te laten tegen betaling van een verlaagd tarief. 

In het Vlaams regeerakkoord (2019-2024) is opgenomen dat een uniforme regeling voor oldtimers zal worden voorzien. Op dit moment wordt onderzocht hoe er een oplossing kan worden geboden voor bepaalde problemen waarmee de oldtimerliefhebber wordt geconfronteerd, zonder dat dit de effectiviteit van de maatregel sterk ondermijnt. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.