Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…

Lokale toegangsregels

De toegangsregels voor de lage-emissiezones (LEZ) gelden in alle Vlaamse LEZ’s. Daarnaast hebben de lokale besturen de mogelijkheid om van deze toegangsregels af te wijken. De lokale toegangsregels moeten wel beperkt zijn in de tijd en moeten het gebruik van de voertuigen, die niet aan de gewestelijke toegangscriteria voldoen, afremmen. Zowel Antwerpen als Gent kiezen ervoor om de lokale toelatingen betalend te maken en ze gelden voor een periode van maximum 1 jaar.

Voorwaarden en tarief

Hoewel gemeenten autonoom de voorwaarden voor deze lokale toelatingen kunnen bepalen zijn de voorwaarden in Antwerpen en Gent nagenoeg identiek. Voor onderstaande voertuigcategorieën kan er in beide steden een tijdelijke toelating aangevraagd worden:

 • dieselvoertuigen met euronorm die 1 lager is dan degene die is toegelaten;
 • voertuigen ouder dan 40 jaar (enkel van toepassing in LEZ Antwerpen);
 • voertuigen voor interventies op de openbare weg/algemeen belang (Antwerpen en Gent: enkel euro 3 of III);
 • voertuigen die ingezet worden voor noodoperaties (Antwerpen en Gent: enkel euro 3 of III);
 • voertuigen voor ambulante handel, markten of foren (Antwerpen: enkel euro 3 of III voertuigen en waarvan het verkoop- en motorgedeelte onafscheidbaar zijn).

Bij het bepalen van de tarieven moet er rekening gehouden worden met hoeveel het voertuig vervuilt. Hoe vervuilender het voertuig hoe duurder de lokale toelating.

Meer informatie over de lokale toelatingen voor Antwerpen en Gent

Dagpas

Voor de overige categorieën die geen toegang hebben tot de LEZ en die ook niet in aanmerking komen voor een lokale toelating, is er de mogelijkheid om maximaal 8 keer per jaar een dagpas aan te kopen. Een dagpas kost 35 euro. Als je slechts sporadisch met je wagen een LEZ moeten binnenrijden kan je hiervan dus gebruik maken. 

Meer informatie over de aankoop van een dagpas voor Antwerpen en Gent.

Vanaf 27 april 2024 wordt dit uitgebreid tot maximaal 12 keer per jaar.

Oldtimers

Op vrijdag 26 april keurde de Vlaamse Regering het besluit definitief goed dat toegang geeft aan oldtimers ouder dan 30 jaar. Dit besluit treedt in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tot dan kunnen oldtimereigenaars een dagpas kopen om een lage emissiezone te betreden.

Vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad worden, naast de reeds geldende uitzonderingen op de toegangsregels, volgende voertuigen toegelaten in een LEZ mits registratie:

 • de voertuigen die niet in België ingeschreven zijn die sedert meer dan dertig jaar in gebruik zijn genomen. De toegang geldt voor 5 jaar;
 • de voertuigen ingeschreven in België onder één van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, indien ze sedert meer dan dertig jaar in gebruik zijn genomen; het gaat hier over:
  • ouder zijn dan 30 jaar, en
  • ingeschreven zijn als oldtimer, en
  • een Belgische nummerplaat met 'O', '1-O' of een gepersonaliseerde nummerplaat bezitten

Deze voertuigen dienen steeds geregistreerd te worden bij de lokale overheden die een LEZ hebben ingevoerd.  U dient uw aanvraag tot gratis registratie in te dienen bij Antwerpen of Gent ten laatste één dag nadat u de LEZ bent binnen gereden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.