Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem

Waterbodem

Verontreiniging van oppervlaktewater blijft niet beperkt tot de waterkolom zelf. Een aantal stoffen hebben immers de neiging zich te binden aan het zwevend stof. Dat bezinkt en vormt samen met de eraan vastgehechte polluenten de waterbodem of sedimentlaag. Verontreiniging van waterbodems is vaak het gevolg van historische vervuiling met zware metalen, pesticiden, PCB’s …

De kwaliteit van de Vlaamse waterbodems wordt opgevolgd met een apart meetnet en beoordelen we met de triademethode. Die methode integreert de resultaten van chemische, biologische en ecotoxicologische analyses. De waterbodemkwaliteit wordt sinds 2016 in een zesjarige cyclus opgevolgd. De volgende cyclus eindigt in 2021.

Het percentage meetplaatsen met een sterk verontreinigde waterbodem is duidelijk afgenomen sinds 2000.

Bekijk de resultaten per waterbodemmeetpunt»

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.