Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Riothermie / 6 stappen naar riothermie / Stap 6: oplevering en gebruiksfase

Stap 6: oplevering en gebruiksfase

In de opleverings- en gebruiksfase wordt de werking van de warmtelevering (combinatie riothermie en back-up/ piekinstallatie) geoptimaliseerd op energetische basis.

Alle nodige energiestromen, temperaturen en debieten worden gemonitord via een SCADA-platform (beheer, controle en analyse) en geanalyseerd. Indien nodig worden ingrepen in regeling en sturing uitgevoerd om te komen tot een optimale energielevering.

De ESCO staat tevens in voor zowel het preventief als curatief onderhoud van de installatie. Eventuele defecten of gebreken worden opgelost binnen contractueel vastgelegde termijnen.

Het SCADA-platform staat tevens in voor de monitoring en rapportage van de warmtevraag van de verschillende afnemers. Op basis van deze monitoring kan de facturatie van warmte geïnitieerd worden.

Wie doet wat?

ESCO zorgt voor instelling en kwaliteit van warmtelevering conform de contractueel gemaakte afspraken.

Welke instrumenten?

  • SCADA-platform
  • Commissioningrapportering (optimalisaties en resultaten,…)
  • Logboeken (interventies)
  • Onderhoudsplan

Resultaat/beslissing na afloop?

Succesvol gebruik van de installatie

Meer weten?

Lees de leidraad Riothermie (hoofdstuk 6-8)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.