Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Riothermie / 6 stappen naar riothermie / Stap 3: opzetten haalbaarheidsonderzoek

Stap 3: opzetten haalbaarheidsonderzoek

Als de kansenscreening positief is, kan je het project concreet maken. In deze stap wordt op elementenniveau een technisch – economische doorrekening gemaakt van de haalbaarheid van het project.

In de haalbaarheidsstudie wordt:

  • op technisch vlak een conceptueel ontwerp van de installatie opgemaakt en ruimtelijk ingepast;
  • op economisch vlak een cash-flow-berekening gemaakt van het project. Parameters  als de netto-contante waarde, intern rendement en terugverdientijd laten toe om de businesscase te beoordelen.

Het resultaat wordt op vlak van techniek, ruimte, economie, EPB, emissies vergeleken tegenover enkele (duurzame) verwarmingsalternatieven.

Binnen het haalbaarheidsonderzoek worden de belangrijkste beïnvloedende factoren in rekening gebracht en de openstaande onzekerheden benoemd. Het is cruciaal dat er transparantie en overeenstemming heerst over de aannames van de studie tussen de stakeholders om later een gedragen beslissing te kunnen nemen.

Er wordt ook een eerste overzicht en toetsing gemaakt van mogelijke subsidiekanalen. Daarnaast is een volwaardige stakeholderanalyse aan de orde waarna de organisatorische en juridische facetten in kaart worden gebracht.

Wie doet wat?

  • Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een extern aangesteld ingenieursbureau, eventueel samen met een business consultant.
  • De rioolbeheerder levert operationele inzichten over de riolering. Er moet een eerste inschatting worden gemaakt over de impact van het riothermieproject op de afvalwaterstroom en achterliggende waterzuivering.
  • De gebouwbeheerder of ontwikkelaar levert inzichten over het gebouwontwerp.
  • De (lokale) overheid kan het onderzoek faciliteren/ (financieel) ondersteunen.

Welke instrumenten?

  • Technisch-economische haalbaarheidsstudie
  • Meetcampagne riolering (indien nodig)
  • Volwaardige stakeholderanalyse
  • Intentieovereenkomst

Resultaat/beslissing na afloop?

Er wordt principieel besloten of het project kan doorgaan. Hiervoor kan een intentieovereenkomst (IO) worden afgesloten. In deze IO worden de nodige operationele- en communicatieafspraken, randvoorwaarden en verwachtingen vastgelegd waaronder de projectcase verder onderzocht en uitgewerkt zal worden.

Meer weten?

Lees de leidraad Riothermie (hoofdstuk 5 - 8)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.