Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Riothermie / 6 stappen naar riothermie / Stap 5: aanbesteding en uitvoering

Stap 5: aanbesteding en uitvoering

Deze stap start met het opstellen en indienen van de nodige vergunningen en aanvragen van toelatingen voor het bouwen en exploiteren van het riothermieproject.

Het vooropgestelde organisatiemodel wordt bestendigd  door middel van aansluit-, leveringsovereenkomsten, en (zakelijke) leggingsrechten tussen de verschillende partijen (uitbater riothermie, rioolbeheerder,  gebouwbeheerder,…).

Van zodra de omgevingsvergunning goedgekeurd is, stelt het technisch studiebureau het aanbestedingsdossier voor riothermie en de technische installaties van het gebouw op. Dit dossier bevat de detailengeneering van de installatie. Het gaat dan meer bepaald om de plannen, lastenboeken en meetstaten.  Aan de hand van dit aanbestedingsdossier wordt de prijsvraag gelanceerd bij verschillende aannemers en mogelijke investeerders of exploitanten.

Parallel wordt het aanbestedingsdossier en de prijsvraag opgesteld voor de civiele werken aan riolering en openbaar domein.

Na toewijzing van de opdracht voeren de opdrachtnemers de nodige werken uit onder supervisie van het studiebureau.  Druktesten, werkingstesten,… worden uitgevoerd en de hydraulische inregeling van zowel primaire als secundaire circuits wordt op punt gesteld.

Wie doet wat?

  • De projectleiding extern ingenieursbureau/ business consultant i.o.v. aangestelde ESCO
  • Juristen en financieel analisten/ hoofdingenieurs van de rioolbeheerder, gebouwbeheerder/ -ontwikkelaar
  • Uitvoeringspartijen: aannemer gebouw, rioleringswerken, riothermie installatie …
  • De (lokale) overheid zorgt voor de nodige vergunningen en ondersteuning.

Welke instrumenten?

  • Ontwerpdossier (meetstaat, plannen, schema’s lastenboek, werkingsbeschrijf)
  • As-builtdossier (uitvoeringsplannen, technische fiches, keurings- en proefverslagen,… )
  • Post interventiedossier

Resultaat/beslissing na afloop?

Indienststelling van de installatie

Meer weten?

Lees de leidraad Riothermie (hoofdstuk 9-12)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.