Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Riothermie / 6 stappen naar riothermie / Stap 1: opmaak potentieelkaart riothermie

Stap 1: opmaak potentieelkaart riothermie

Wil je energie terugwinnen uit riolen? Dan moet je zicht hebben op de mogelijkheden. Een eerste logische stap is dus om de kansen op riothermie in kaart te brengen. Voor een individueel gebouw is deze stap minder interessant.

Wie doet wat?

  • Het lokaal bestuur is mee betrokken en levert bijkomende informatie aan (toestand openbaar domein, geplande uitbreidingen enz.).
  • De rioolbeheerder levert kennis aan over de kenmerken en (renovatie)planning van het rioleringsstelsel

Detail van  het lokale rioleringssysteem, waarbij het potentieel om warmte te kunnen winnen is aangeduid.Welke instrumenten?

  • Beknopte meetcampagne rioleringsdebiet & temperatuur
  • Hydraulische modellering riolering
  • GIS-analyse en visualisatie

Resultaat/beslissing na afloop?

Nu is bekend waar in je gemeente riothermie een te onderzoeken mogelijkheid is.
De resultaten van een riothermiekaart zal de lokale dienst ruimtelijke planning meenemen in het uitwerken van de warmtezoneringskaart.

Meer weten over deze stap?

Lees de leidraad Riothermie (hoofdstuk 4-6)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.